Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att börja från början!

Skapad 2016-01-31 21:33 i Nydalaskolan Malmö stad
Matematik under åk 1, läsåret 15/16. LPP:n är baserad på Uppdrag Spåklyft och Pixel åk 1.
Grundskola 1 Matematik
I åk kommer vi att jobba med:

antal och antalsuppfattning

addition och subtraktion

dubbelt och hälften

geometri

längd

tid

likhetstecknets betydelse

begrepp

Vi kommer att arbeta på olika sätt bland annat genom gruppdiskussioner, enskild arbete, med iPad, se filmer och med Pixel 1A arbetsbok.

Innehåll

Förmågor från kursplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

 • kan läsa och skriva tal upp till 20.
 • kan räkna med olika antals hopp
 • använder addition och subtraktion upp till 20.
 • använder mönster och fortsätter talföljder.
 • använder geometri samt förstår skillnader.
 • kunna lösa enkla problem.
 • använder tallinjen och laborativtmaterial.
 • använda sig av enkla enheter t.ex. inom tid, läng och vikt.
 • läser av tabeller.
 • likhetstecknet betydelse.

Matriser

Ma
Matematik åk 1 - Att börja från början!

Lägre kvalitet
Högre nivå
Taluppfattning
Läsa och skriva tal upp till 20.
 • Ma  1-3
Du kan med hjälp av lärare läsa och skriva tal upp till 20.
Du kan själv läsa och skriva tal upp till 20.
Du kan på ett utvecklat sätt läsa och skriva tal upp till 20.
Du kan på ett välutvecklat sätt läsa och skriva tal upp till 20.
Taluppfattning
Enkel addition och subtraktion och likhetstecknets betydelse
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du kan med lärarstöd använda enkel addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
Du kan med själv använda enkel addition och subtraktion inom talområdet 0-20
Du kan på ett eget sätt använda enkel addition och subtraktion inom talområdet 0-20
Du kan på att välutvecklat sätt använda enkel addition och subtraktion inom talområdet 0-20
Geometri
Mönster och talföljder
 • Ma  1-3
Du kan med hjälp lärarstöd själv fortsätta och göra ett eget mönster samt fortsätta en talföljd.
Du kan själv fortsätta och göra ett eget mönster samt fortsätta en talföljd.
Du kan på ett utvecklat sätt fortsätta och göra ett eget mönster samt fortsätta en talföljd.
Du kan på ett välutvecklat sätt fortsätta och göra ett eget mönster samt fortsätta en talföljd.
Geometri
Använda geometriska figurer ch dess namn samt örstå symmetri.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du kan med hjälp av lärare rita och använda namn på geometriska figurer.
Du kan själv rita och använda namn på geometriska figurer.
Du kan på ett utvecklat sätt rita och använda namn på geometriska figurer.
Du kan på ett välutvecklat sätt rita och använda namn på geometriska figurer.
Geometri
Tid och årshjul samt klockan med hel- och halvtimme.
Du kan med hjälp av lärare förstå årets uppbyggnad. Avläsa på en analogklocka tid.
Du kan själv förstå årets uppbyggnad. Avläsa på en analogklocka tid
Du kan på ett utvecklat sätt förstå årets uppbyggnad. Avläsa på en analogklocka tid
Du kan på ett välutvecklat sätt förstå årets uppbyggnad. Avläsa på en analogklocka tid
Problemlösning
Göra räknesagor samt använda olika uttryck.
 • Ma  1-3
Du kan med lärarstöd göra egna räknesagor med enkla uttryck.
Du kan göra egna räknesagor med enkla uttryck.
Du kan på ett utvecklat sätt göra egna räknesagor med enkla uttryck.
Du kan på ett välutvecklat sätt göra egna räknesagor med enkla uttryck.
Algebra
Utsagor för uttryck som t.ex. 10+2=13-__ samt förstå likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
Du kan med lärarstöd förstå enkla uttryck med ett okänt tal (x).
Du kan själv förstå enkla uttryck med ett okänt tal (x).
Du kan på ett utvecklat sätt förstå enkla uttryck med ett okänt tal (x).
Du kan på ett välutvecklat sätt förstå enkla uttryck med ett okänt tal (x).
Samband och förändringar
Använda dubbel och hälften.
 • Ma  1-3
Du kan med lärarstöd använda dubbel och hälften.
Du kan själv använda dubbel och hälften.
Du kan på ett utvecklat sätt använda dubbel och hälften.
Du kan på ett välutvecklat sätt använda dubbel och hälften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: