Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritt broderi klass 3 Våren 2016

Skapad 2016-01-31 21:59 i Östergårdsskolan Mölndals Stad
Måla fram din bild efter en egen idé. Få erfarenheter från hantverkstekniken att brodera. När broderiarbetet är färdigt kommer du att få lära dig grunderna i symaskinen. Till sist kommer du att få sy ihop broderiarbetet med symaskinen efter en egen idé. När du är helt klar får du träna på att berätta din idé inför gruppen hur det har gått och lägga in din färdiga bild på Unikum under lärloggen.
Grundskola 3 Slöjd
Fritt broderi - hämta inspiration till din bild från nätet, böcker, naturen eller eget intresse.

Innehåll

Vilka kunskaper du kommer att lära dig med uppgiften

Du ska få lära dig att:

 • skapa ett eget mönster genom att förstora och förenkla 
 • mäta storleken på tyget med hjälp av måttband
 • hur du för över mönster på tyget
 • val av färger på tyg, broderigarn och ev pärlor
 • hur du använder redskapen broderinål, sybåge, broderisax, strykjärn
 • hur du fäster broderigarnet för hållbarheten
 • när du broderat färdigt så ska du först lära dig symaskinen och tillsist sy ihop ditt broderiarbete till något du själv väljer att skapa, t ex väska, tavla, kudde, pennfodral eller en egen idé

 

 

 

 

 

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 • Träna på hur du använder redskapen på rätt sätt
 • Lära dig namnen på redskapen och när man använder dem
 • Lär dig hantverkstekniken Broderi och känna till olika broderistygn
 • Träna på hur färgen i arbetet påverkar slöjdföremålets uttryck
 • Förstå begrepp som rätsida, avigsida och fästa
 • Sy ihop arbetet  med symaskin efter egen idé

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Arbetssätt - hur du kommer att arbeta fram din idé under lektionerna

 1. Skissa  fram olika förslag på vad du vill måla och ta beslut
 2. Val av bakgrundsfärg och färger i mönstret som ska broderas
 3. Mäta och klippa ut i vävt tyg
 4. Lära dig olika broderistygn
 5. Brodera med pärlgarn med hjälp av broderinål och sybåge
 6. Hur du fäster för att arbetet ska hålla (öka hållbarheten)
 7. Lära dig grunderna i symaskinen
 8. Sy ihop din idé med symaskinen
 9. Berätta inför andra i gruppen vad du lärt dig för nya ord, hur det har gått med att arbeta med dina redskap och hur bilden har fått fram ett uttryck med hjälp av dina färgval och form
 10. Få kunskap om naturmaterialet bomull

Filmer från nätet på hur du broderar olika stygn som du kan titta på hemma och under lektionerna:

http://www.brodera.nu/

Du kan välja mellan följande broderistygn:

Förstygn, efterstygn, stjälkstygn, kedjestygn och langettstygn

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Bedömning - vad jag som lärare tittar på

Du ska visa:

hur du får fram ditt arbete med skisser hämtade från någon inspirationskälla

hur du använder redskapen

hur du löser olika problem under arbetets gång

hur du lär dig nya hantverkstekniker

hur du förstår muntliga beskrivningar

hur du använder olika färger i ditt arbete

att du kan berätta vad du lärt dig av hela arbetsprocessen

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i slöjd 3-5

Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Förmågan att använda handverktyg, redskap och maskiner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Förmågan att utveckla idéer.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Förmågan att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: