Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya tankar och idéer

Skapad 2016-01-31 22:09 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Upptäckare, upplysning och den franska revolutionen.
Grundskola 7 – 9 Historia
Under kommande period kommer vi att läsa om hur Europa växer fram till ett centrum för världshandeln genom upptäckarnas spännande och fantastiska resor. Vi kommer att möta på de nya tankar och idéer som sprids över världen som ringar på vattnet. Idéerna bidrar till att tretton kolonier gör sig fria och att bönder tar till vapen I frankrike för att störta den enväldiga kungen.

Innehåll

MÅL

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att;

 • förklara och beskriva orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • få kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer under olika tidsperioder (världshandelns framväxt, upptäckarna, renässansen, upplysningen och den amerikanska- o franska revolutionen)
 • förklara och se hur människors villkor påverkas av den tid de lever i.
 • undersöka och se samband mellan olika tidsperioder när det gäller levnadsvillkor och politik.
 • använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser och kunna föra resonemang om människors levnadsvillkor.
 • använda historiska begrepp.

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

UNDERVISNING

Du ska känna till:

 • världshandelns framväxt och hur den utvecklades från ca. 1000-talet till 1800-talet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • faktorerna bakom och orsakerna till den ökade handeln, samt konsekvenserna.
 • de demokratiska idéernas framväxt och betydelse/konsekvenser för den  tiden de skapades i och framtiden.
 • de orsaker/faktorer som låg bakom de olika revolutionerna.
 • viktiga personer och händelser under revolutionernas förlopp.
 • vilka konsekvenser revolutionerna hade för den fortsatta historiska utvecklingen.
 • hur människors levnadsvillkor och samhället förändrades.

Så här arbetar vi:

 • genomgångar och diskussioner då vi antecknar.
 • läsa olika litteratur och arbeta med frågeställningar
 • se filmer i google classroom
 • Vi kommer att träna analysförmågan då vi beskriver olika orsaker och konsekvenser av händelser.
 • Vi tränar den kommunikativa förmågan då vi samarbetar i olika grupper.
 • Begreppen tränar vi då vi förklarar de allra viktigaste begreppen.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

-förklara och beskriva orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
-beskriva historiska förhållanden, händelser och personer under olika tidsperioder (världshandelns framväxt, upptäckarna, renässansen, upplysningen och revolutionerna)
-förklara och se hur människors villkor påverkas av den tid de lever i.
-undersöka och se samband mellan olika tidsperioder när det gäller levnadsvillkor och politik.
-använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser och kunna föra resonemang om människors levnadsvillkor.
-använda historiska begrepp.

Matriser

Hi
HISTORIA

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillko.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: