Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmteknik och filmhistoria

Skapad 2016-01-31 22:17 i Hallenskolan Mölndals Stad
Arbete kring film med filmhistoria, filmrecension och filmanalys. Eleverna har tre olika moment; prov på filmhistoria, recension och analys.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Filmhistoria och analys

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Syfte

Syfte med temat film är....

- att ni ska lära er något om filmens ursprung och historia.

- att ni ska få vissa grundläggande kunskaper om olika typer av film.

- att ni ska vänja er vid att medvetet reflektera över filmer som ni sett.

- att göra er medvetna om att filmer kan påverka oss.

- att lära er efter vilka mönster en film görs

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Centrala innehållet för ämnet svenska år 7-9

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Arbetssätt

Det här kommer du att göra:

 • ta del av genomgångar omkring filmhistoria samt ta del av olika historiska filmklipp som har haft betydelse för filmens historia.

 • arbeta med filmrecension och analys (inlämningsuppgift) omkring en film vi ser tillsammans

 • skriftligt prov på "Filmhistoria" där kunskaper, reflektioner och egna åsikter vägs samman.

 

Bedömning av arbete

Det här kommer jag att bedöma:

 • Din filmanalys.

 • Din förmåga att skriva en filmrecension.

 • Skriftligt prov på "Filmhistoria"

 • Din förmåga att förmedla dina egna åsikter, att föra resonemang och kunna dra egna slutsatser och paralleller.

Matriser

Sv
Bedömningsmatris

Rubrik 1

F
E
C
A
Skriva
Språklig variation och anpassning till normer och strukturer
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva
Analysera och bearbeta film
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan göra en enkel analys och ge enkla omdömen om filmens innehåll och struktur. Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i filmen.
Eleven kan göra en utvecklad analys och ge utvecklade omdömen om filmens innehåll och struktur. Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i filmen.
Eleven kan göra en välutvecklad analys och ge välutvecklade och nyanserade omdömen om filmens innehåll och struktur. Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i filmen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: