Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal (Prio matematik)

Skapad 2016-02-01 09:25 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Grundskola 8 Matematik
Vad kan subtraktionen 4 – 7 innebära? Kan något vara mindre än noll? De här frågorna sysselsatte matematiker i många århundraden. Så länge man såg tal som enbart ett antal, 4 oxar, ett mätetal med en enhet, till exempel 5 alnar, eller som ett förhållande, sträckan är 3 gånger så lång som en annan sträcka, så var det meningslöst att prata om tal mindre än 0. Hur ser till exempel en negativ sträcka ut?När man började räkna med negativa tal försökte man ofta göra dem begripliga genom att förklara dem som skulder eller förluster.

I det här kapitlet får du lära dig mer om negativa tal och hur man använder potenser och prefix för att skriva små och stora tal.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Arbetsbeskrivning

Två lektioner i veckan:

 • Genomgång - med parvis diskussioner
 • Eget eller parvis arbete i matteboken

 

Tredje lektionen i veckan - lärande på ett annat sätt. Oftast i grupp exempelvis genom frågesport, matteappar, modelleringsuppgifter, mattespel, etc

 

Alla genomgångar finns som korta filmer på youtube. 

Bedömning

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven under arbetets gång och genom ett avslutande skriftligt prov.

Kunskapskrav

I området kommer du bedömas mot alla 8 kriterier i matematikens nationella matris. Utgångspunkten för bedömningen är de fem områdena som nämns i syftestexten i matematik:

 

Begrepp - din förmåga att använda relevanta begrepp och sambandet emellan olika begrepp

 

Metod - din förmåga att välja lämpliga metoder och kunna utföra dem med säkerhet på rutinuppgifter

 

Problemlösning - din förmåga att lösa uppgifter där metoden inte är uppenbar, att värdera lösningar och strategier

 

Resonemang - din förmåga att leda och följa matematiska resonemang och dra slutsatser av dessa

 

Kommunikation - din förmåga att föra samtal i matematiken, såväl skriftligt som muntligt, genom att använda dess uttrycksformer på ett tydligt sätt

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: