Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra (Prio matematik)

Skapad 2016-02-01 09:26 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Grundskola 8 Matematik
Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer.

I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetsbeskrivning

Två lektioner i veckan:

 • Genomgång - med parvis diskussioner
 • Eget eller parvis arbete i matteboken

 

Tredje lektionen i veckan - lärande på ett annat sätt. Oftast i grupp exempelvis genom frågesport, matteappar, modelleringsuppgifter, mattespel, etc

 

Alla genomgångar finns som korta filmer på youtube. 

Bedömning

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven under arbetets gång och genom ett avslutande skriftligt prov.

Kunskapskrav

I området kommer du bedömas mot alla 8 kriterier i matematikens nationella matris. Utgångspunkten för bedömningen är de fem områdena som nämns i syftestexten i matematik:

 

Begrepp - din förmåga att använda relevanta begrepp och sambandet emellan olika begrepp

 

Metod - din förmåga att välja lämpliga metoder och kunna utföra dem med säkerhet på rutinuppgifter

 

Problemlösning - din förmåga att lösa uppgifter där metoden inte är uppenbar, att värdera lösningar och strategier

 

Resonemang - din förmåga att leda och följa matematiska resonemang och dra slutsatser av dessa

 

Kommunikation - din förmåga att föra samtal i matematiken, såväl skriftligt som muntligt, genom att använda dess uttrycksformer på ett tydligt sätt

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: