Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik, poesi och dikter år 9, vt-2016

Skapad 2016-02-01 10:22 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
...

Innehåll

Arbetsgång - Uppgifter

Diktanalys

www.diktkonst.se
www.dagensdikt.se

Yta - vad ser du? Vad "handlar" dikten om?
Djup - Vad tolkar du? Vad är grundtanken? Vad handlar detta om egentligen? Budskap? tydliga, "mellan raderna" och/eller dolda.
Symboler, liknelser, metaforer och andra stilfigurer. Vad är det? Finns det i dikten?

 • Finns det ett "jag” i dikten?
 • Finns det något händelseförlopp beskrivet i dikten? Vilket?
 • Vilken miljö är det som beskrivs? Inre/Yttre
 • Finns det några återkommande nyckelord i dikten? Vilka?
 • Vilka associationer får du av nyckelorden?
 • Vilken stämning förmedlar dikten?
 • Vad tror du författaren vill säga med sin dikt?
 • Finns det något du inte förstår?

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Redovisning

Du ska skriva en egen lyrikbok. Det betyder att du ska redovisa följande uppgifter i appen BookCreator:

1. Träna på att skriva dikter utifrån de exempel som finns i arbetshäftet. Skriv minst en dikt av varje exempel.
2. Läs en dikt/låttext och fundera över dess innehåll. Analysera dikten/låttexten med hjälp av de frågor som finns i arbetshäftet och i planeringen.

Du lämnar sedan in allt samlat i ett BookCreator-dokument.

Uppgifter

 • inlämning av dikter+diktanalys

Matriser

Sv
SVENSKA Lgr11 7-9

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

F
E
C
A
LÄSA OCH ANALYSERA
Tolka och förstå text. Analysera innehåll i texter*. Förstå och reflektera över sammanhang i text*. Jämföra olika sorters texter*. (* Text = läst, hört, sett)
 • Sv
Har svårighet att läsa och förstå huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Läser texter av olika slag och förstår huvudinnehållet och enkla detaljer. Anpassar läsningen för olika typer av texter.
Läser och förstår olika slags texter/olika genrer. Anpassar sättet att läsa efter syftet med läsningen och textens art/genre.
Läser och förstår olika slags texter, med olika svårighetsgrad. Anpassar lässtilen på ett självklart sätt efter textens art/genre.
Se kopplingar mellan texters budskap och egna erfarenheter.
Reflekterar kring det lästa och visar på egna tankar och åsikter kring detta. Kopplar det lästa till egna erfarenheter.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Reflekterar kring det lästa och argumenterar för den egna åsikten.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det lästa genom att referera till egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter. Sätter in det lästa i olika sammanhang. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Drar paralleller, ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift.
 • Sv
Har svårighet att uttrycka dig enkelt och förståeligt i skrift.
Uttrycker dig oftast klart och tydligt. Uttrycker dig om kända ämnen så att andra förstår budskapet. Du utvecklar ditt budskap genom att på ett enkelt sätt t.ex. beskriva, förklara och förtydliga. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig tydligt med ett varierat språk t.ex. genom att beskriva/motivera/förklara i olika slags texter. Uttrycker dig om olika ämnen så andra förstår budskapet, t.ex. genom texter som förmedlar information, åsikter, erfarenheter eller händelser. Det finns en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt så andra förstår. Ditt ordförråd är rikt. Utvecklar innehållet genom att beskriva, förklara och motivera med ett varierat språk utifrån olika situationer. Det finns en medveten, tydlig "röd tråd" och struktur i dina texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: