Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa v-16t åk 8

Skapad 2016-02-01 11:11 i Förslövs skola F-9 Båstad
termins pp åk 8
Grundskola 8 Idrott och hälsa

. I början av terminen kommer vi att avsluta vår buggperiod från förra terminen sedan fortsätter vi med redskapsidrott. Vi kommer också att leka, spela olika spel under terminen. Vi kommer också att arbeta med första hjälpen och att förebygga skador. Vi avslutar terminen med att träna på att planera och genomföra friluftsliv samt orientering.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Idh
    Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh
    Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  • Idh
    Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Genom att delta i dans, lekar, spel  och redskapsidrott visar du din förmåga att anpassa dina rörelser till olika aktiviteter.

 Du visar att du kan förebygga skador genom att både praktiskt och teoretiskt visa hur man tex behandlar en stukad fot, skär sår och genomför HLR.

Genom att visa att du förstår kartans uppbyggnad samt  hitta rätt med hjälp av kartan visar du din förmåga att orientera.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Din förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang.

Din förmåga att föra resonemang hur aktiviteter tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Din förmåga att orientera i olika miljöer.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att röra oss till musik främst genom att bugga.. Du kommer också att leka, träna på redskapsidrott samt genomföra olika spel.

Vi kommer att jobba med första hjälpen genom att både se filmer, samtala om och träna praktiskt.

Du kommer att få träna på kartans uppbyggnad och orientera olika banor, både i känd och okänd miljö.

Vi kommer också att träna på att genomföra olika friluftsaktiviteter.

Avsnitt 5

Matriser

Idh
Pedagogisk planering + matris Förslövs skola 7-9

-------------------->
------------------->
-------------------->
------------------->
Röra sig allsidigt i olika sammanhang
Rörelse till musik
Du behöver träna mer på grunderna i bugg.
Du behärskar grundsteget i bugg och kan till viss del omsätta det i dans genom att utföra flera turer.
Du behärskar grundsteget i bugg samt flera turer som du kan omsätta i dans. Ofta med bra takt och koordination.
Du behärskar grundsteget i bugg och genomför flera turer med stor säkerhet och god kvalitet. Du har mycket god takt känsla.
Allsidig rörelse-redskap
Du har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du utför några av övningarna,
Du utför flera av övningarna,
Du utför övningarna med säkerhet
till viss del anpassat till fart och kraftinsats.
med förhållandevis god anpassning till fart och kraftinsats.
och med god anpassning till fart och kraftinsats.
Förebygga skador-första hjälpen
Eleven har ej visat upp kunskaper i hur man agerar vid en nödsituation
Eleven agerar men är tveksam i vad som skall göras i en skade- nödsituation.
Eleven agerar säkert i en skade-nödsituation och vet vad som skall göras.
Eleven agerar på ett säkert sätt i olika skade- nödsituationer och anpassar sin hjälp väl utifrån de olika situationer som uppstår.
Friluftsliv-orientering
kartkunskap
Du är på väg mot att få grundläggande kunskaper om kartans uppbyggnad och symboler. Du känner till en del karttecken och någon av de olika färgernas betydelse på kartan.
Du har grundläggande kunskaper om kartans symboler samt uppbyggnad. Du känner till flera karttecken och de flesta färgernas betydelse på kartan
Du har goda kunskaper om kartans symboler samt uppbyggnad. Du känner till de flesta vanligaste karttecknen och färgernas betydelse på kartan.
Du har mycket goda kunskaper om kartans symboler samt uppbyggnad. Du känner till alla de vanligaste karttecknen och färgernas betydelse på kartan.
Du kan delvis förklara vägval mellan olika kontroller med hjälp av olika begrepp inom orientering.
Du kan delvis förklara vägval mellan olika kontroller med hjälp av olika begrepp inom orientering.
Du kan på ett tydligt vis förklara vägval mellan olika kontroller med hjälp av olika begrepp inom orientering.
Du kan på ett mycket tydligt vis förklara vägval mellan olika kontroller med hjälp av olika begrepp inom orientering .
orientera
Du kan med viss säkerhet orientera i närmiljön med skolgårdskartan. Mer träning behövs för säker orientering i annan miljö.
Du kan med viss säkerhet orientera i kända miljöer.
Du kan med säkerhet orientera i kända miljöer
Du kan med god säkerhet orientera i kända och okända miljöer.
och okända miljöer.
och okända miljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: