Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2016-02-01 11:20 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Att eleverna får kunskaper om materiens uppbyggnad, reaktioner och oförstörbarhet ger dem redskap till att kunna bidra till en hållbar utveckling.
Grundskola 4 – 6
Att eleverna får kunskaper om materiens uppbyggnad, reaktioner och oförstörbarhet ger dem redskap till att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i ämnet kemi ges eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Dina mål i kemi

Du ska:

 • kunna beskriva materiens uppbyggnad med atomer, molekyler, grundämne och kemisk förening
 • förstå materiens kretslopp "inget försvinner-allt finns kvar"
 • kunna exempel på kemiska rektioner
 • kunna skillnad på blandning och lösning samt använda olika metoder för att separera blandningar och lösningar
 • planera en egen undersökning av kondensation och salt på järn
 • ge återkoppling för att förbättra en undersökning
 • genomföra och dokumentera undersökningar

Undervisning

Diskutera

Modella

Läsa texter

Titta på filmer

Genomgångar

Undersöka

Bedömning

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna.

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunskapskrav i kursplanerna:

.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  A 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  A 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ke  A 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
 • Ke  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: