Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att arbeta med reklam, 8Evt16

Skapad 2016-02-01 13:21 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Ett kortare arbete som syftar till att få syn på och förstå reklamens effekter på oss.
Grundskola 8 Svenska
Genom att arbeta med reklam ska du bli medveten om reklamens syfte, förstå termer som målgrupp, manipulation, produktplacering och sponsring, samt analysera reklambilder genom att läsa, se och diskutera. Analysen av en egen reklambild ska ske skriftligt. Arbetet kommer att pågå mellan vecka 5- 9 (lov v 7)

Innehåll

Mål från läroplanen, Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Vad gör vi på lektionerna?

Vi kommer att läsa och jobba med ett häfte som heter "Reklam", och där bland annat arbeta med de speciella ord som hör till området, se ovan.

Ni kommer att få titta på en filmad föreläsning om reklam och diskutera det som kommer fram där.

Ni kommer att få i hemläxa att ta del av reklam på tv, samt leta en reklambild att analysera skriftligt (inlämning) under v 8-9.

Vad kommer bedömningen att handla om?

Framförallt din analys av en reklambild, men viktigt är också att du visar aktivt deltagande i de muntliga diskussionerna.

Matriser

Sv
Skriftlig analys och muntlig redovisning av reklambild


Sv
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Svenska Lgr 11, Brattebergsskolan åk 7-9

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: