Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik skolår 4 vt-16

Skapad 2016-02-01 14:29 i Forshällaskolan Uddevalla
Grundskola 4 Musik
Fokus under våren:

Under våren kommer vi att varva teoretiskt och praktiskt arbete under musiklektionerna. Vi kommer bl.a att spela, sjunga, lära oss om röstens olika uttryck och lyssna på musik.

Innehåll

Syfte

Syftet med musiken under våren är att du ska utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Undervisningens innehåll och arbetssätt

Vi kommer att under lektionerna arbeta med:

 • sång i olika former, unisont, växelsång, kanon
 • imitationer och improvisationer med röst, instrument, rytmer och toner
 • musiksymboler och olika musiktermer
 • rösten som instrument, hur man kan använda rösten på olika sätt
 • musikframföranden (sommaravslutningen)
 • enkelt ensemblespel med ukulele, bas och slagverk
 • musikens påverkan på människor
 • prata om och måla sina musikupplevelser
 • musik tillsammans med text och dans

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i gemensam sång och följa rytm och tonhöjd
 • delta i ensemblespel
 • prata om musikupplevelser

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt i undervisningen
 • förmedla dina tankar och kunskaper både muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
 • Mu  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: