Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges indelning

Skapad 2016-02-01 14:32 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 4 Geografi
...

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Uppgifter

 • Grupparbete Landskap

Matriser

Ge
Sveriges indelning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Ge
Sveriges landskap

Förmågan att:

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kunna använda kartor och andra geografiska källor.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du kan med pedagogs hjälp använda kartor och andra geografiska källor.
Du kan till viss del använda kartor och andra geografiska källor utan hjälp.
Du kan använda kartor och andra geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda kartor och andra geografiska källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven ska kunna placera ut Sveriges landskap.
 • Ge  E 6
Med hjälp av pedagog kan du placera ut Sveriges landskap.
Du kan placera ut minst 7 av Sveriges landskap.
Du kan placera ut minst 15 av Sveriges landskap.
Du kan placera ut alla Sveriges landskap.
Eleven ska kunna namnge de tio största städerna i Sverige.
 • Ge  E 6
Med hjälp av pedagog kan du namnge några av Sveriges största städer.
Du kan namnge några av Sveriges största städer.
Du kan namnge flertalet av Sveriges största städer.
Du kan namnge de 10 största av Sveriges städer.
Eleven ska kunna namnge de tio största vattendragen i Sverige.
 • Ge  E 6
Med hjälp av pedagog kan du namnge några av Sveriges största vattendrag.
Du kan namnge några av Sveriges största vattendrag.
Du kan namnge flertalet av Sveriges största vattendrag.
Du namnge de tio största vatten-dragen i Sverige.
Kunna göra en egen skriftlig presentation av ett landskap med hjälp av olika källor.
 • Ge  E 6
Du kan med pedagogs hjälp göra en egen skriftlig presentation av ett landskap med hjälp av olika källor föreslagna av pedagog.
Du kan göra en mycket enkel egen skriftlig presentation av ett landskap med hjälp av olika källor föreslagna av pedagog.
Du kan göra en enkel skriftlig presentation av ett landskap med hjälp av olika källor.
Du kan göra en skriftlig presentation av ett landskap med hjälp av olika källor.

Förmågan att

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen samt förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kunna berätta om hur Sverige kan delas in i landsdelar, län, landsting och landskap.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Med hjälp av pedagog kan du berätta om hur Sverige kan delas in i landsdelar, län, landsting och landskap.
Du kan på egen hand berätta om hur Sverige kan delas in i landsdelar, län, landsting och landskap med viss säkerhet.
Du kan på egen hand berätta om hur Sverige kan delas in i landsdelar, län, landsting och landskap med relativt god säkerhet.
Du kan på egen hand berätta om hur Sverige kan delas in i landsdelar, län, landsting och landskap med god säkerhet.
Kunna presentera några typiska kännetecken för några landskap.
 • Ge  E 6
Du kan med pedagogs hjälp presentera några typiska kännetecken för några landskap.
Du kan presentera några typiska kännetecken för några landskap med viss säkerhet.
Du kan presentera några typiska kännetecken för några landskap med relativt god säkerhet.
Du kan presentera några typiska kännetecken för några landskap med god säkerhet.
Ny aspekt
Kunna sammanställa och använda information.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du kan med hjälp av pedagog sammanställa enkel information om ett landskap med mycket enkla beskrivningar och mycket enkla egna formuleringar och med viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan sammanställa information om ett landskap med enkla beskrivningar och egna formuleringar och med viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan sammanställa information om ett landskap med utvecklade beskrivningar och egna formuleringar och med relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan sammanställa information om ett landskap med välutvecklade beskrivningar och egna formuleringar och med en god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Förmågan att

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kunna skriva en text med tydligt innehåll: faktatext
 • Ge  E 6
Med hjälp av pedagog kan du skriva en mycket enkel faktatext med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en faktatext med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en faktatext med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva en faktatext med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt
 • Ge  E 6
Med hjälp av pedagog kan du förbereda och genomföra en mycket enkel presentation av din faktatext med en i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en enkel presentation av din faktatext med en i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad presentation av din faktatext med en relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklad presentation av din faktatext med ett väl fungerande innehåll och med god anpassning till syfte och mottagare.
Kunna samtala om sådant du känner till genom att framföra egna åsikter.
Du kan med hjälp av pedagog samtala om sådant du känner till genom att framföra din egen mycket enkla åsikt delvis med flyt.
Du kan samtala om sådant du känner till genom att framföra din egen åsikt till viss del med flyt.
Du kan samtala om sådant du känner till genom att framföra din egen åsikt med ett relativt bra flyt.
Du kan samtala om sådant du känner till genom att framföra din egen åsikt med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: