Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4 VT 2016 Matteborgen 4B

Skapad 2016-02-01 14:39 i Kopperskolan Stenungsund
Vi utgår från Matteborgen 4B, praktiska övningar och problemlösning.
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syfte:

Du ska utveckla din begreppsförmåga inom områden som tid, de fyra räknesätten, geometri samt bråk.

Du ska utveckla din förmåga att lösa problem i vardagssituationer.

Du ska utveckla din förmåga att välja lämplig metod att lösa problem med.

Du ska utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt (i tal, skrift, bild och handling), dvs föra resonemang och kommunicera. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll:

Använda almanackan, läsa av klockan och skriva klockslag, växla mellan olika tidsenheter och göra beräkningar med tid. Kunna använda enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.

Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet 0-10000. Avrunda tal till närmaste tiotal, hundratal och tusental. Multiplicera med 10, 100 och 1 000. Räkna multiplikation med större tal, till exempel 3 X 4 174.  Räkna med kort division.

Kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. Kunna namnet på olika månghörningar. Förstå vad som menas med förstoring och förminskning. Förstå och använda skala.

Kunna läsa och skriva bråk, avläsa bilder av bråk och storleksordna bråk. Veta hur många delar det går på en hel.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Arbetssätt:

Gemensamma genomgångar/gruppsamtal då vi diskuterar problemlösningsstrategier och tillsammans räknar utvalda uppgifter.

Självständigt räkna övningsuppgifter i Matte Direkt Borgen 4B. Alla räknar individuellt utvalda basövningar. Efter diagnosen bestäms om eleven ska arbeta vidare med fördjupningskunskaper i området eller repetera olika moment.

Par- eller gruppuppgifter i problemlösning från t.ex boken Gemensam problemlösning, Mattelyftet eller uppgifter från Kängurutävlingen (ncm.gu.se).

Praktiska övningar samt mattespel av olika slag.

Färdighetsträning och problemlösning i matteläxa.

Bedömning:

Vad bedöms och hur bedöms det?

Genom praktiskt och skriftligt arbete både enskilt, parvis och i grupp ska du visa att du:

kan lösa matematiska problem med hjälp av olika matematiska strategier och metoder. Detta visar du genom att  du använder dig av en hållbar strategi och metod när du räknar ut ett matematiskt problem.

kan använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Detta visar du genom att kunna använda, förstå och förklara begrepp inom tid, de fyra räknesätten, geometri, bråk.

kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Detta visar du genom att räkna med en bra fungerande metod för en given uppgift. 

kan föra och följa matematiska resonemang. Detta visar du genom att ha strategier för att kunna lösa flerstegsuppgifter i problemlösning, genom att aktivt delta i diskussioner samt muntligt redovisa uppgifter i problemlösning.

kan använda dig utav matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Detta visar du genom att förklara hur du kommer fram till en lösning genom tydliga uppställningar och svar i läsuppgifter samt ett aktivt deltagande vid problemlösning i grupp/pararbete.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: