Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur i tätort vt 2021

Skapad 2016-02-01 15:01 i Lunds skola Hudiksvall
Ekosystem i staden, hur växter och djur anpassat sig, människans beroende av naturen, fakta om fåglar.
Grundskola 5 Biologi

Innehåll

Mål

Det här ska du kunna

 • Några växter som trivs i staden och var de växer.
 • Några djur som trivs i staden, var de bor och vad de äter.
 • Några fåglar som trivs i staden, var de bor och vad de äter.
 • Näringskedja i staden.
 • Några djur och insekter i våra hem.
 • Att naturen försörjer staden och att staden bryter kretsloppet.
 • Några fakta om olika fåglar.

Genomförande

Vi kommer att

 • läsa tillsammans och enskilt i läroboken
 • samtala, skriva och diskutera
 • se på filmer
 • göra en fältstudie som du planerat tillsammans med några andra

Bedömning

Efter avslutat arbete kommer du att enskilt få redogöra för

 • växter, djur och insekter i parker, på banvallar- och bakgårdar, samt djur vi delar bostad med
 • artbestämma några vanliga fåglar, träd, buskar och svampar.

Du kommer dessutom att bedömas på hur du deltar i samtal och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: