Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fabler - Misterhultskolan åk 4 VT 2016

Skapad 2016-02-01 15:33 i Misterhults Skola Grundskolor
Berättande texter som fabler, sagor och äventyr.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Fabler är påhittade berättelser som både ska roa och lära oss något. Påhittade berättelser är berättande texter och kan vara fabler, sagor, äventyrsberättelser, fantasy eller science fiction. I detta område kommer vi att arbeta med fabler, sagor och äventyr.

Innehåll

Tidsperiod vecka 5 - 12 VT 2016


Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra samt att uttrycka sig med hjälp av olika estetiska utrycksformer.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Det här ska du som elev lära dig

Du ska lära dig  språkliga drag för berättande texter och vi kommer att arbeta med fabler, sagor och äventyr.


- hur är dessa texter upbyggda, språkliga drag
- hur använder man rubriker, dialoger, tidsord
- hur skriver man med ett beskrivande språk

Begrepp som:

fabel, saga, 

sensmoral

tidsord, egenskaper 

dialog, replik, kolon, talstreck

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar  och går igenom 
- texters särdrag , hur vet jag vad det är för en genre
- språk, hur anpassar jag språket i en text beroende på genre och mottagare
- struktur, rubriker, stycken, dialogerVi kommer att läsa/lyssna och diskutera exempeltexter tillsammans innan olika skrivaruppdrag: fabel, saga äventyr

Vi kommer att läsa och skriva;

 • fabler
 • sagor
 • äventyr
 • dialoger


Vi kommer också arbeta med att bearbeta våra texter utifrån given respons samt öva på att ge varandra respons i syfte att hjälpa till att förbättra textens språk och innehåll.

 

 

 

 

Vi kommer att bedöma...

ditt löpande arbete med att;

 • planera, skriva, bearbeta dina texter
 • arbeta med respons
 • läsa och diskutera kring olika texter

I denna del kommer vi arbeta formativt och diskutera dina texter så att du arbetar med att utveckla ditt skrivande.

Jag kommer att titta på:

* att innehållet blir begripligt och du har en språklig variation 
* att Du kan använda språkliga strukturer (rubrik, stycke, stor bokstav, skiljetecken och språkriktighet
* att Du kan skriva med beskrivande ord, dialog

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: