Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd 1

Skapad 2016-02-01 15:34 i Höjebroskolan Lunds för- och grundskolor
Genom att använda verktyg (såsom hammare och såg) ska eleven delta i/tillverka ett slöjdarbete, till exempel en fågelholk och en bil.
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet

Genom att använda verktyg (såsom hammare och såg) ska eleven delta i/tillverka ett slöjdarbete, till exempel en fågelholk och en bil.

Innehåll

Vad ska läras/utvecklas?

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Vilket innehåll ska finnas med?

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
 • ES  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Hur ska detta läras?

Eleven ska ha träslöjd 1-2 ggr/vecka i vår träslöjdssal och delta/tillverka minst ett slöjdarbete.

Bedömning/utvärdering

Bedömning sker utifrån elevens förmåga att:

 • Använda (eller delta) i att använda verktyg på ett korrekt sätt
 • Följa instruktioner
 • (Delta i att) skapa slöjdföremål

Dokumentation

Dokumentationen sker genom kommentar nedan

Kopplingar till läroplan

 • ES   9
  Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES   9
  Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
 • ES   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
 • ES   9
  Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES   9
  Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
 • ES   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: