Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågelskolan, Engelska 7, Animals

Skapad 2016-02-01 19:05 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Animals and people är ett arbetsområde som tar upp olika aspekter av djur samt människors påverkan på djur och natur. Vi får bl.a. lära oss fakta om olika slags djur, jämföra olika människors inställning till djur samt höra talas om en hund som blivit en folksägen.
Grundskola 7 Engelska
Utgångspunkt för arbetet är kapitlet Animals i boken "What's up? 7".

Innehåll

Kunskapsmål

Efter arbetsområdet ska du

 • behärska ordfält relaterade till djur
 • kunna läsa och förstå olika typer av texter med anknytning till temat
 • kunna lyssna på och förstå talad engelska i olika sammanhang (i t.ex. klassrumssituationen, hörtexter och film)
 • kunna föra samtal kring, berätta om och beskriva olika djur
 • delta i diskussioner och därvid kunna uttrycka dina åsikter
 • kunna uttrycka dig i skrift kring t.ex. ett särskilt djur
 • kunna fundera kring hur du bäst lär dig och utvecklar din engelska
 • kunna ta ansvar för dina arbetsuppgifter
 • kunna använda olika hjälpmedel tex. lexikon och sökverktyg på internet

Arbetssätt

Vi kommer bl.a. att

 • läsa och lyssna till olika typer av texter
 • tala kring innehållet i texterna samt beskriva ord och uttryck
 • lära oss om idiomer  och idiomer kopplade till djur.
 • genomföra enkla diskussionsövningar
 • skriva och framföra djurdialoger
 • skiva en summary av en text
 • se, diskutera och skriva kring en film

Redovisning av kunskaper

För att visa vad du kan ska du

 • vara aktiv i muntliga övningar och diskussioner på lektionerna
 • genomföra muntliga och skriftliga läxförhör på ord och uttryck
 • i grupp skriva och framföra en muntlig dialog inför klassen
 • skriva en summary och bedöma en kamrats text
 • genomföra en skrivuppgift i anknytning till filmen
 • skriva prov den 12 feb 2016.

Matriser

En
Animals

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå engelska i text
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i olika typer av enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i de olika typer av texter du läser.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta, diskutera och kommentera innehållet till viss del.
Du visar att du har förstått det du har läst genom att ganska tydligt återberätta innehåll och detaljer.
Du kan diskutera, redogöra för och kommentera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl. Du kan återge det du har läst på ett mycket tydligt sätt.
Tala engelska
Du talar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan tala ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande samt med visst flyt.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga. Du talar med gott flyt.
Ibland löser du språkliga problem genom att du förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak. Du bearbetar och gör förbättringar av dina inlägg för att variera och förtydliga.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt. Du bearbetar och förbättrar dina inlägg för att förtydliga och variera.
Skriva engelska
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver med visst flyt, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat, med gott flyt och med en tydlig röd tråd.
Du använder ett grundläggande ordförråd.
Du har viss variation i ordförrådet.
Du använder ett varierat ordförråd.
Innehållet är ganska tunt och ytligt.
Innehållet är ganska fylligt och har ett visst djup.
Innehållet är omfattande och djupt.
Du anpassar texten i någon mån till syfte och mottagare.
Du anpassar texten ganska väl till syfte och mottagare.
Du anpassar texten väl till syfte och mottagare.
Ordkunskap
Du har tillgodogjort dig ordförrådet inom detta arbetsområde till viss del
Du har tillgodogjort dig ordförrådet inom detta arbetsområde med god säkerhet
Du har tillgodogjort dig ordförrådet inom detta arbetsområde med mycket god säkerhet
Strategier
Du kan använda de nya orden/uttrycken samt behärskar strategier till viss del
Du kan använda de nya orden/uttrycken samt behärskar strategier med god säkerhet
Du kan använda de nya orden/uttrycken samt behärskar strategier med mycket god säkerhet
Språkriktighet
Du har tillgodogjort dig de grammatiska moment vi har arbetat med till viss del
Du har tillgodogjort dig de grammatiska moment vi har arbetat med med god säkerhet
Du har tillgodogjort dig de grammatiska moment vi har arbetat med med mycket god säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: