Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk.9 procent

Skapad 2016-02-01 19:19 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Matte Direkt åk.9 kapitel 4
Grundskola 9 Matematik
Varför är procenträkning bra att kunna ? När du behärskar procenträkning så är det ett mycket bra hjälpmedel i din vardag. Exempelvis -när du handlar någonting med rabatt och vill veta priset. -när du skall räkna ut en ränta hos banken -när du skall ha koll på din löneförhöjning.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 

Mål
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

Förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent : - beräkna andelen, - beräkna delen, - beräkna det hela
Räkna med förändringsfaktor
Använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang t ex. vid ränteberäkningar och vid jämförelser
Skilja på procent och procentenheter
Räkna med promille.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån de kunskaper du visar:

 • Din förmåga att använda det matematiska språket ( i tal och skrift).
 • På diagnos och prov  i slutet av arbetsområdet, där du ges möjlighet att visa din förståelse för de moment som vi jobbat med.
 • Sant eller falskt (muntligt)

Bedömningen görs dels på matteprov samt under lektionerna vid det individuella arbetet, muntliga och skriftliga lösningar.

Tidsplan:

V.6 - V.12

Prov v.12

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Matematik åk.9 procent

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: