Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lässtrategier åk 7

Skapad 2016-02-01 19:24 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Mål

 Syftet med detta arbete är att utveckla din förmåga att läsa och förstå innehållet i en text.

Arbetets innehåll

Du kommer att träna din läsförståelse dels genom att läsa olika typer av texter från häftet "Pralin - Vem är jag?" och dels genom att lösa olika uppgifter som visar på olika förståelse. Du kommer att träna översiktsläsning, djupläsning och sökläsning. Du kommer också att få träna på högläsning.

Arbetssätt och redovisningsform

På onsdagslektionerna under VT16 kommer vi tillsammans läsa och diskutera innehållet i utvalda texter. Du kommer dels att få några texter av mig, dels läsa utdrag ur boken "Robinson Crusoe" (läsning av boken kommer för övrigt ligga parallellt med arbetet med lässtrategier). Under tiden du läser ska du noga anteckna nya och/eller svåra ord och fraser - var kritisk när du väljer (kom ihåg, du behöver inte slå upp ALLA ord).

Till varje text kommer det att finnas några frågor på innehållet som du ska reflektera över. Dessa kommer ligga som underlag för dels de muntliga diskussionerna, dels för de skriftliga redovisningarna.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning sker med hjälp av matrisen för Läs- och textförståelse

 

Reflektion

Hur har ditt läsflyt förändrats?

Vilka lässtrategier använder du dig främst av?

På vilket sätt har du fått en bättre läsförståelse?

Vad vill du öva mer på?

Uppgifter

Matriser

SvA
Läs- och textförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
- fokus: förståelse
Du kan läsa mycket korta och enkla texter
Du kan läsa och förstå texter som till största delen består av enkelt, högfrekvent språk.
Du kan läsa och förstå kortare originaltexter såsom enklare noveller, enklare faktatexter och utdrag ur romaner .
Du kan läsa och förstå originaltexter av varierande längd och svårighetsgrad, exempelvis noveller, romaner eller faktatexter
- fokus: innehåll
Du kan till viss del förstå innehållet i texter och du kan redogöra för innehållet genom att svara på direkta frågor.
Du förstår innehållet i texter av varierande längd. Du kan redogöra för innehållet med hjälpfrågor.
Du läser och börjar förstå olika typer av texter. Du kan redogöra för innehållet på ett relativt nyanserat sätt.
Du kan läsa och förstå originaltexter av varierande längd och svårighetsgrad, exempelvis noveller, romaner eller faktatexter. Du kan redogöra för innehållet på ett nyanserat sätt och läser "mellan raderna".
Ordförråd - aktivt
Du har ett begränsat aktivt ordförråd inom vardagsområden.
Du har ett aktivt ordförråd inom vardagsområden och kan tillämpa dem i nya situationer.
Du tar till dig de nya ord och lär dig använda dem aktivt i olika situationer och sammanhang
Du har ett väl utvecklat ordförråd som fungerar i de flesta sammanhang
Ordförråd - passivt
Du kan förstå ord i sitt sammanhang, men utanför texten är de okända för dig.
Du förstår ord som du läser och kan med stöd förklara orden och redogöra ett större innehåll.
Du kan redogöra för textens innehåll och förklara ord genom omskrivningar
Du har en god textförståelse, kan förklara många ord och börjar använda dem aktivt
Analytisk förmåga
Du tar till dig innehållet i bild och text, men sammanfattar mer än drar egna slutsatser.
Du tar till dig innehållet i bild och text. Du ser sammanhang, drar slutsatser med stöd i bild och text.
Du analyserar och drar slutsatser av innehållet i bild och text.
Du ser sammanhang, tolkar och drar slutsatser med stöd i bild och text samt argumenterar för dina åsikter
Reflektiv förmåga
Du tar till dig ny kunskap
Du tar till dig ny kunskap och utvecklar dina arbeten.
Du reflekterar över och tar ansvar för din egen språkinlärning.
Du visar tydlig utveckling i ditt skrivande och läsande samt använder ny kunskap på ett effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: