Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2016-02-01 20:12 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Du kommer att utveckla din förmåga att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen.
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Du kommer att utveckla din förmåga att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen.

Innehåll

Mål

 • Du kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft
 • Du kan genomföra experiment som handlar om vatten och luft och dokumentera arbetsgången.
 • Du kan ställa en hypotes.
 • Du kan dra slutsatser.

Så här arbetar vi:

.

Du kommer att få planera, genomföra och utvärdera olika experiment med vatten och luft.

Du kommer att få lära dig vad egenskaper är.

Du kommer att få öva dig i att ställa hypoteser.

Du kommer att få öva dig på att dra slutsatser.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Du kan ge exempel på egenskaper hos vatten såsom dess olika former: fast (is och snö), flytande och gas (ånga).

Du kan ge exempel på egenskaper hos luft.

Du kan genomföra experiment och dokumentera resultatet.

Matriser

NO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan göra enkla undersökningar.
Du kan göra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan göra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar.
Du kan göra enkla dokumentationer i bild.
Du kan göra enkla dokumentationer i bild och text med hypotes, resultat och slutsats.
Du kan göra utvecklade dokumentationer i bild och text med hypotes, resultat och slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: