Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skridskoåkning Blåsippan/Riddarborgen

Skapad 2016-02-01 20:35 i Pysslingen Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Denna planering upprättas utifrån barnens intresse samt överenskommelse kring skridskoåkning,

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi önskar utveckla barnens grovmotoriska utveckling genom att erbjuda möjlighet till att åka skridskor samt utmana förmågan genom olika planerade övningar. 

Genomförande /HUR:

 Vem/vilka:

Vi delar barngruppen i två mindre grupper på max 7 barn (Grupp 1 och grupp 2). Kunskaperna varierar beroende på erfarenheter, några har åkt tidigare andra inte. Det kommer följa med två pedagoger som tar sig an barnen på två olika skilda utmaningar. Den ena pedagogen erbjuder stöd och redskap, visar tekniken och handleder medan den andre utmanar med jagalekar och svängövningar som denne i förväg planerat.

Förberedelser:

Välja ut vilka som är med i grupp 1 och vilka barn som är med i grupp 2. Packa väskan på morgonen med frukt och vatten. Vid första tillfället observera och samla in barnens befintliga kunskaper. Se busstider.

Aktiviteter:

Tillfälle 1: Observation.

Det är första gången vi åker, denna gång observerar och samlar vi in hur mycket barnen kan. Vi fotograferar samt filmar för att se var deras kunskaper befinner sig.

Tillfälle 2: Att ställa sig upp/samla erfarenhet.

Nu kan vi dela in dem i två grupper. En pedagog gör lekar med de som är mer stabila och vågar åka utan redskap (Utan stöd). "Kom alla mina små kycklingar - hur då? Som köttbullar!" "Följa John" eller kull, tävlingsrace.

Den andre kan åka runt och hjälpa de som behöver mer stöd. Tilldela diverse redskap som stolar, pingviner och bandymål. Visa hur man tar tag med skridskorna/fötterna samt böjer knän osv. (Med stöd). Samt att vi övar på hur man ska resa sig upp när man har ramlat.

Tillfälle 3:  Åka med fart/samla erfarenhet.

Se föregående punkt. Leka lekar samt öva på att få upp lite fart så barnen inte "promenerar" på isen.

 

Tillfälle 4: Svänga/samla erfarenhet.
Gruppen i behov av stöd gör som gången innan, samlar erfarenhet samt eventuellt åker utan redskap hand i hand med pedagog. Gruppen som åker utan stöd övar denna gång på att svänga. Vi åker i mitten av isen på cirkeln, runt. Sedan placerar vi ut däck som de får åka "slalom".

Tillfälle 5:Baklängesåkning/samla erfarenhet.

Leka lekar, öva på att åka baklänges samt eventuellt snurra/göra piruett.

Efterarbete:

Vi visar barnen vad vi skrivit i Unikum, skriver deras kommentarer under bilder samt visar film på hur de åker. Vi tittar på knäböjning samt hur fötterna rör sig.

UPPFÖLJNING - Hur slog undervisningen an på gruppen och på det enskilda barnet?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: