Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måla med svart och vitt

Skapad 2016-02-02 07:10 i Irstaskolan Västerås Stad
Eleverna får arbeta med temperafärger och måla en målning där de enbart får använda svart och vit färg. Detta för att lära sig blanda färg och skapa olika nyanser. Motivet ska vara ett träd, eleverna ska lära sig att tänka på ljus/mörker och kontraster.
Grundskola 7 Bild
Du ska arbeta med temperafärger och måla en målning där du enbart får använda svart och vit färg (självklart får du blanda så att du får olika grå nyanser). Detta för att lära dig blanda färg och skapa olika nyanser. Motivet ska vara ett träd, eleverna ska lära sig att tänka på ljus/mörker och kontraster.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Eleverna får arbeta med temperafärger och måla en målning där de enbart får använda svart och vit färg (självklart får de blanda så de får olika grå nyanser). Detta för att lära sig blanda färg och skapa olika nyanser. Motivet ska vara ett träd, eleverna ska lära sig att tänka på ljus/mörker och kontraster.

Kopplingar till läroplan

  • Bl
    Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Bl
    Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • Bl
    Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Innehåll och arbetsformer

Eleverna får träna på att komponera berättande bilder med hjälp av temperafärg, där de lär sig färgens egenskaper och hur den kan blandas till olika nyanser.

Eleverna visar sina kunskaper genom att de kan komponera en bild där de visar att de ser hur ljuset påverkar motivet, samt att de har förstått och kan använda temperafärger på ett fungerande sätt.

Ord och begrepp som eleverna lär sig:
Temperafärger

Matriser

Bl
Måla med svart och vitt åk 7

F
E
C
A
Bildframställning
Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Uttryck
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Arbetsprocessen, presentation och omdöme
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Kommentarer

F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: