Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 8BL1 Fågelskolan 2016 tvåpunktsperspektiv, göra en personlig variant av en tvåpunktsperspektivfigur

Skapad 2016-02-02 08:15 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Tvåpunktsperspektiv och skuggning
Grundskola 8 Bild
Först har vi genomgång och alla gör uppgiften med kuber i tvåpunktsperspektiv och skuggar dessa så att vi får volym.

Sedan tränar ni på att göra en form med olika ihåligheter och även trappor för de som vill göra en svårare grad.

När ni gjort er slutgiltiga 2pp figur så skuggar ni fram den och lägger till olika personliga saker så att uppgiften blir personlig. Man får gärna lägga till människor eller så att man känner att man är på en speciell plats.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att lära sig förstå hur man konstruerar tvåpuktsperspektiv eller snedperspektiv så att man kan skapa rumslighet. Djup i bilden. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Bedömning - vad och hur

 
Vi tittar tillsammans på bilderna kontinuerligt och pratar om vad som är bra och vad som kan göras ännu bättre.

Undervisning och arbetsformer

Det här är uppgifterna:
1.övning med kuber och skuggning A4
2. övning med ihåligheter A4
3. egen personlig utformning av en figur i 2punktperspektiv

Matriser

Bl
tvåpunktsperspektiv åk 8

F
E
C
A
Teknik och framställning
Eleven kan inte visa med de olika uppgifterna eller på annat sätt redovisa att hon förstått tvåpunktsperspektiv
I arbetet kan eleven använda sig av tvåpunktsperspektiv på ett grundläggande sätt.
I arbetet kan eleven använda sig av tvåpunktsperspektiv på ett utvecklat sätt så att rätblocket eller kuben får olika ihåligheter eller former som ligger utanpå formen.
Eleven använder former på ett varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
omdöme insats
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla sin egen idé till det slutgiltiga bildarbetet.
Eleven kan i det bildskapande arbetet använda ganska välutvecklade idéer så att bilden får ett personligt uttryck.
Eleven kan i det bildskapande arbetet använda på ett självständigt vis egna idéer med former, figurer eller personer så att bilden får ett personligt uttryck.
Ny aspekt
Eleven jobbar med skuggning som gör att formen får volym.
Eleven jobbar med skuggning på ett välutvecklat sätt så att formen får volym.
Eleven jobbar självständigt med skuggning på ett väldigt välutvecklat sätt som gör att formen, figurer och eventuella trappor får volym.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: