Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel (vecka 4-6)

Skapad 2016-02-02 08:15 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Arbete där eleverna ska träna sin förmåga att uttrycka en åsikt i form av en debattartikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att träna på argument-motargument, läsa debattartiklar och analysera dem, samt skriva en egen argumenterande text.

Innehåll

Syfte

Vi arbetar med följande två syften: 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll för ämnet svenska

Vi jobbar med följande centralt innehåll 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetsprocess och lektionstid

Vi ska i arbetsområdet jobba på följande sätt:

 • genomgångar
 • träna argumentation genom övningar
 • läsa debattartiklar - urskilja särdragen 
 • skriva en argumenterande text 

Checklista

CHECKLISTA Argumenterande text

Namn:

Följande ska vara med i din text:

        

Din åsikt (tes) tydligt presenterad.

 

Dina argument klart och tydligt presenterade (minst tre).

 

Förklarat och underbyggt dina argument (med fakta, t.ex statistik).

 

Sammanfattning av dina idéer och upprepning av din ståndpunkt(åsikt).

 

Sambandsord (t.ex. och, att, därför, eftersom, för, för att osv.) skapar flyt i din text.

 

Följande kan förstärka din text ytterligare:

 

Upprepningar, t.ex. …så måste det, verkligen måste det göras något.

 

Använd ett känsloladdat språk. Känsloargument baserat på vad du tycker är rätt och fel.

 

Använd hyperboler (överdrifter)

 

Använd grupper om tre, (tillgång till rent vatten gör människor friskare, starkare och mer motståndskraftiga.)

 

Motargument och bemötande av detta/dessa. Faktaargument bemöts med fakta och känsloargument med känsla och/eller fakta.

 

Tidsplan

V. 4

Genomgång med information om argumenterande texter och om debattartikelns uppbyggnad.

Läs och undersök uppbyggnaden av olika debattartiklar.

V. 5

Övningar för att träna på argument och motargument.

Skriv din egen debattartikel.

V. 6

Kamratrespons under lektionstid tisdag 9/2. Du måste inte vara helt klar med din text, men ju mer du har skrivit desto bättre hjälp kommer du att få från responsen.

Om du är sjuk under tisdagens lektion är det viktigt att du säger till så snart som möjligt, så att jag kan hjälpa dig att hitta någon som du kan göra kamratresponsen med.

Bearbeta din text utifrån den respons du fått.

Lämna in din debattartikel och kamratrespons senast fredag 12/2. Skicka det som ett dokument där du först har din debattartikel, därefter responsen du fick och till sist responsen du gav. Glöm inte att skriva med vem du gav respons till och vem du fick respons av.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: