Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria kontakt åk 8

Skapad 2016-02-02 08:57 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska

Språk förändras hela tiden. Många språk kommer från samma språkstam och har sedan växt ut som egna grenar i ett språkträd. Var kommer vårt svenska språk ifrån och hur har det utvecklats? Du utvecklar ditt eget språk med kunskap om vårt svenska språk och genom att iaktta hur olika människor använder sitt.

Innehåll

Mål

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess uppbyggnad, historia och utveckling.
Arbetets innehåll

Begrepp att kunna:

runor

rikssvenska

indoeuropeiska språk

germanska språk

romanska språk

slaviska språk

baltiska språk

urnordiska

runsvenska

arvord

lånord

fornsvenska

nysvenska

nusvenska

etymologi

finsk-ugriska språkArbetssätt

Genomgångar

Eget arbete

Kontakt häfteVisa din kunskap - Bedömning

Den huvudsakliga bedömningen görs på en muntlig redovisning.

Uppgifter

  • Redovisning för de yngre åldrarna

Matriser

Sv SvA
SVENSKA kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

E
C
A
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: