Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar - Teknik, åk 6 VT 2016

Skapad 2016-02-02 09:11 i Ättekullaskolan Helsingborg
Vi kommer att arbeta med broar både teoretiskt och praktiskt.
Grundskola 6 Teknik
...

Innehåll

Broar

Vi kommer att arbeta med broar from v.6 - v.11 Du kommer att få information om olika material som en bro kan vara byggd av samt vilka fördelar/nackdelar som finns med de olika materialen. Du ska i grupp bygga en spagettibro samt skriva en faktatext  om någon bro i Sverige/världen där följande ska ingå:Vilken typ av bro det är(hängbro, valvbro, bågbro eller balkbro.) Hur den är konstruerad. Fördelar och nackdelar med konstruktionen samt historik om bron.

Syfte

Kopplingar till läroplan

  • Tk
    Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • Tk
    Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningens innehåll

Detta kommer vi att bedöma

Matriser

Tk
Kopia av TEKNIK kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
E
C
A
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: