Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA Vt-16 år 5 Instruerande Texter

Skapad 2016-02-02 09:31 i Valhallaskolan Halmstad
Under vecka 5 t.o.m. vecka 7 kommer vi att läsa, fundera kring och skriva instruerande texter.
Grundskola 5 Svenska
Under vecka 5 t.o.m. vecka 7kommer vi att läsa, fundera kring och skriva instruerande texter.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Syftet med området är att du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Innehåll

Lektionerna  handla om:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Bedömning

 

All bedömning sker i Unikum efter följande kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Konkretisering av mål

Målet med området är att du ska kunna känna igen, läsa, förstå och själv skriva en instruerande text. Du funderar kring vad som utmärker en instruerande text och du tränar på att själv skriva en. 

Arbetssätt

Vi kommer arbeta på följande sätt:

-LÄSLÄXA: Varje vecka. Du väljer en bok från bokbussen som du läser ur hemma. Du skriver en sammanfattning; i vilken du även får olika uppgifter tex beskriva huvudpersonen, miljön eller något annat noga med detaljer,  av det du läst i din LÄRLOGG. Läsläxan läser/visar vi sedan upp i klassen och hjälps åt att rätta till så all grammatik och stavning är korrekt.

- MODELL: I skolan går vi igenom hur en instruerande text är uppbyggd och hur man kan utveckla en text med tydlig struktur, sambandsord samt ämnesspecifika  ord och uttryck.

-LÄSA OCH DISKUTERA: Du läser en eller flera instruerande texter som du sedan arbetar med enskilt, i par och i helklass.

-SKRIVA: Du skriver en instruerande text som en annan elev ska förstå. Eleven ska även kunna följa instruktionen.

Dokumentation

All dokumentation sker i unikum.

Se bedömningsmatrisen Svenska Vt-16 Instruerande Text

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: