Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoriteter åk 7 2016

Skapad 2016-02-02 10:03 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Tjej, pojke, kitsch och kåta är alla låneord i svenskan. Svenska är officiellt språk i Sverige sedan 2009, men sedan 2000 har vi också fem minoritetsspråk i Sverige - vilka är de?
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk

Hur viktigt är det för identiteten att prata sitt eget språk? Varför är just finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch minoritetsspråk i Sverige?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi ser filmerna "Jakten på språket" om de olika minoritetsspråken och gör temapaketen till varje språk på NE.se. 

Examination blir att skriva en filmrecension på filmen "Populärmusik från Vittula" och bearbeta texten efter kamratrespons.

Arbetsområdet pågår v. 6, 7, 9 (med uppehåll för ämnesintegrerat projekt "Vatten") och 12, 14, 15 och 16.

Matriser

Sv SvA
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva filmrecension
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Responsgivning och förbättra text (filmrecensionen)
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.
Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
Inhämta och återge information om de olika minoritetsspråken.
Prövas inte mot något kunskapskrav.
Prövas inte mot något kunskapskrav.
Prövas inte mot något kunskapskrav.
Ny aspekt
Analysera skönlitteratur (film) och andra texter (film) för olika syften
Tolka budskap
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: