Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentative paper - euthanasia

Skapad 2016-02-02 10:09 i Fuxernaskolan Lilla Edet
You are going to write an argumentative paper about euthanasia. You have a lot of information and useful words on pages 90-91 in your textbook. In an argumentative essay you show the readers that your point of view is the correct one. Information is used to show the reader that something is true. An argument paper has the power to make people change their minds about a topic, or allows them to understand and accept your views on the topic. It does not matter whether you agree or disagree with the text. Think of points on both sides of the issue – the pros and the cons of each topic. Use arguments and counter-arguments.
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Syfte

The aim is to improve your ability to write an argumentative text, express thoughts and opinions and to rework and discuss your text.

Centralt innehåll, engelska år 7-9

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad

Det här skall du lära dig

Write an argumentative text.

Use different strategies to improve your text.

Discuss your text with a friend and your teacher.

Express your thoughts and opinions on a topic.

Så här kommer vi att arbeta

You will work with the text during lessons and give and get feedback from friends and your teachers and rework your text. You will also discuss your text with both your teachers and friends.

Redovisning

 • Hand in a short (1 page) argumentative essay 11/2.
 • Be active and take part in discussions about your and your friends work.
 • Give feedback and rework your own text after feedback. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma er skriftliga framställning och interaktion, samt strategier som förbättrar och löser problem i er text. Vi kommer också bedöma er förmåga att samtala om er text och att bearbeta utifrån respons.

Uppgifter

 • Argumentative essay - euthanasia

Matriser

En
Förmågor - Argumentative term paper

E
C
A
Skriva
Tala/samtala
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: