Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bilbygge

Skapad 2016-02-02 10:15 i Skiljeboskolan Västerås Stad
planering, ritning, samarbete, praktiskt arbete, dokumentation
Grundskola 7 Teknik Bild Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska bygga en modell av ett eldrivet fordon och sedan tävla med det.

Innehåll

Mål

Ni ska i grupp om 2-4 personer bygga ett batteridrivet fordon. Ni får en byggsats för framdrivning. Chassi ska ni tillsammans designa och konstruera. Fordonet ska kunna köra rakt fram ca 10 m.

Dokumentation

Du ska kontinuerligt dokumentera ditt arbete med text och bild och, när fordonet är färdigt, sammanfatta och utvärdera arbetet. Skriv och lägg in bilder i ett word eller pages under arbetets gång och när du är färdig laddar du upp din bygglogg på Unikum - inlämningar. Dokumentationen är personlig. Ni får INTE skriva ihop!

Varje lektionstillfälle ska du skriva några rader i byggloggen. Du ska också lägga in foton från byggprocessen.

 • Vad har ni gjort idag?
 • Hur har arbetet gått? - använd precisa och varierade adjektiv. Ordet ”Bra” berättar inte så mycket.
 • Hur har samarbetet fungerat?
 • Vad kunde ni ha gjort annorlunda?

När fordonet är klart du en utvärdering av sitt arbete där du berättar vad som fungerade, vad ni kunde ha gjort bättre, vad som var roligt, svårt, irriterande eller vad du själv tycker är viktigt. Du skriver också en kort text om hur fordonet drivs och vilka saker som kan påverka hastigheten med er konstruktion.

Delmoment

Val av material för konstruktion och väga för och nackdelar kring dessa. Ex: trä, kartong, papper, plast, glas, metall, textil

Olika tekniker att sammanfoga material. Ex: lödning, limpistol, papperslim, limstift, gem, tejp, snöre

Kunna samarbeta mot ett gemensamt mål

Dokumentera arbetet och reflektera över kvalitet och olika val.

Arbetsordning

Alla skissar enskilt ett fordon.

Genomgång av risker i tekniksalen ex: lödpenna, limpistol, vassa verktyg. Elev som missköter sig på ett sätt som kan skada sig själv eller en annan elev kommer få göra en helt teoretisk uppgift istället.

Fordonsbygge i grupp. Varje grupp får en byggsats för framdrivning med bilder och beskrivning på engelska. Chassit konstrueras gemensamt med de enskilda skisserna som inspiration.

Vi avslutar momentet med en racertävling och korar de snabbaste, mest balanserade, snyggaste och mest originella fordonen.

Uppgifter

 • Bygglogg/teknisk rapport bilbygge

 • Bygglogg/teknisk rapport Bilbygge

 • Bygglogg/teknisk rapport bilbygge

 • Bygglogg/teknisk rapport bilbygge

Matriser

Sv Tk Bl SvA
Bygga fordon

F
E
C
A
Ritning
Kvalitet på ritningen över bilens chassi
 • Tk  7-9
Ni har inte lämnat in någon ritning.
Ni har gjort en enkel teckning eller skiss med få detaljer.
Ni har gjort en ritning i 3d eller i flera vyer med många detaljer.
Ni har gjort en tydlig ritning i 3d eller flera vyer med tydliga detaljer och mått.
Byggande
Gruppens arbete
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
Ni har inte gjort någonting bedömningsbart.
Ni har byggt ett fordon som fungerar. Du kan berätta hur fordonet drivs framåt. Chassit håller ihop. Ni har fått en hel del hjälp med konstruktionen. Ni tycker att ert fordon blev ganska bra.
Ni har byggt ett fordon som fungerar. Du kan berätta hur fordonet drivs framåt med rätt begrepp. Chassit är genomtänkt och stadigt. Ni har fått lite hjälp med konstruktionen men i övrigt arbetat självständigt. Ni tycker att ert fordon blev bra men ni har idéer om förbättringar.
Ni har byggt ett fordon som fungerar väl. Du kan berätta hur fordonet drivs framåt med rätt begrepp och på ett detaljerat sätt. Chassit är väl genomtänkt, stadigt och noggrant ihopsatt. Ni har fått några tips av läraren men har för det mesta klarat er själva. Ni tycker att ert fordon blev bra, men ni har idéer om förbättringar.
Samarbete
Hur väl ni har jobbat ihop
 • Lgr11
 • Lgr11
Ni har inte samarbetat
Alla i gruppen har bidragit. Ni har varit sams.
Alla i gruppen har fått komma till tals och ni har lyssnat på varandra. Ni har hjälpts åt med arbetsuppgifterna.
Alla i gruppen har fått komma till tals och ni har lyssnat på varandra. Ni har gemensamt tagit beslut som alla sedan har följt. Ni har hjälpts åt med arbetsuppgifterna och stöttat varandra på ett positivt sätt.
Dokumentation
Hur väl du har dokumenterat arbetet
 • Tk  7-9
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
Du har inte lämnat in någon bygglogg
Du har skrivit i din bygglogg varje vecka. Du har tagit en del kort på processen. Du har skrivit en sammanfattning och lämnat in den.
Du har skrivit i din bygglogg varje lektion. Du har tagit kort vid varje byggtillfälle. Du har skrivit en reflektion över arbetet och har lämnat in den i tid.
Du har skrivit i din bygglogg varje lektion. Du har tagit kort på alla viktiga moment. Du har skrivit en genomarbetad reflektion över arbetet och lämnat in den i tid.
Bild
Hur estetiskt tilltalade det färdiga fordonet är samt den estetiska aspekten i dokumentationen
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
Ni har inte färdigställt ert fordon
Du har kombinerat material, färg och form och skapat en bil.
Du har dessutom med hjälp av genomtänkta tekniker skapat en utvecklad layout på bilen.
Din bil är detaljrik och du har dessutom beskrivit det estetiska tydligt i dokumentationen.
Svenska
Skriva teknisk rapport
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
Du har inte lämnat in någon bygglogg
Du har skrivit din bygglogg så att läsaren i stora drag kan förstå vad ni har gjort. Du har kombinerat text och bild.
Din bygglogg har tydlig struktur och läsaren kan följa processen utan problem. Du har kombinerat text och bild på ett genomtänkt sätt.
Din bygglogg är språkligt korrekt och är tydlig i struktur och innehåll. Dina bilder passar bra ihop med texten och gör arbetet mer informativt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: