Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De glömdas historia

Skapad 2016-02-02 11:39 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Om de personer som inte får plats i våra historieböcker
Grundskola 7 – 9 Historia
Det mesta i våra historieböcker handlar om krig, kungar och män som slåss om makten. Men vår historia är fylld av andra människor som har gjort skillnad - om kvinnor som kämpar för frihet, människor som tvingas att bli slavar och hela folkslag som utrotas av invaderande länder. I detta arbetsområde, med utgångspunkt i den tid som benämns som imperialismens och kolonialismens tid, ska vi titta närmare på de personer och händelser som inte ägnas någon större uppmärksamhet i våra historieböcker.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska

 • lära dig mer om personer och händelser som oftast lyfts bort från historien
 • träna och utveckla din förmåga att resonera om historiska händelser och personer
 • träna och utveckla din förmåga att söka information och sammanställa den informationen i en text
 • träna och utveckla din förmåga att referera dina källor

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Arbetssätt och redovisning

Eftersom vi studerar personer och händelser som inte är enkla att hitta i historieböckerna kommer ni att få ut texter, vi ser filmer och har genomgångar under lektionstid. Visste du till exempel att den som uppfann vindrutetorkare till bilen, kaffefilter, grundande RFSU eller anses vara först med att ha skrivit kod till datorer alla var kvinnor?

Som avslutande uppgift ska ni välja en person eller händelse som har plockats bort ur historien som ni skriver en fördjupande text om. En instruktion kommer att läggas på it's L/Classroom. Uppgiften lämnas in vid angivet datum i mapp på it's L.

Matriser

Hi
De glömdas historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Förmågan att redogöra för fakta.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. * Du redogör för en person/händelse på ett enkelt sätt. Korta beskrivningar och förklaringar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. * Du redogör för en person/händelse på ett utvecklat sätt. Längre beskrivningar och förklaringar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. * Du redogör för en person/händelse på ett välutvecklat sätt. Djupa beskrivningar och förklaringar.
Resonemang om orsaker och konsekvenser
Förmågan att förklara orsaker och konsekvenser.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. * Dina resonemang sker huvudsakligen i ett led (x beror på y)
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. * Dina resonemang sker ibland i flera led (x beror på y, vilket leder till...). Du ser några samband mellan orsaker och konsekvenser.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. * Dina resonemang sker huvudsakligen i flera led (x beror på y, vilket leder till), med både djup och bredd. Du ser flera samband mellan orsaker och konsekvenser.
Historieanvändning
Förmågan att förklara hur historia har använts och vad det kan leda till.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. * Dina resonemang är enkla. Du anger några uppfattningar och konsekvenser.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. * Dina resonemang är utvecklade. Du anger flera uppfattningar och konsekvenser.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. * Dina resonemang är välutvecklade. Du anger flera uppfattningar och konsekvenser i kronologisk ordning.
Begrepp
Förmågan att använda historiska begrepp korrekt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. * Du använder några begrepp korrekt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. * Du använder flera begrepp korrekt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt. * Du använder och beskriver flertalet begrepp korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: