Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chouette D, franska åk 9, vt-16

Skapad 2016-02-02 11:56 i Britsarvsskolan Falun
Kap 1: Martinique; fakta, historia, resande. Kap. 6, 7: "Je t´aime" (hur man träffats), högtider i livet, "Poésies",diktare, dikter om livet och kärleken, viktiga händelser i livet.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Kap 1: Lära sig ord och fraser i vardagligt tal samt ord som har med resande att göra. Lära känna Martiniques historia. Repetera verblära, presens av être, avoir, faire, passé composé av regelbundna verb för bättre korrekthet och säkerhet i det egna skrivandet.

Kap 6, 7: Läsa och förstå texter om viktiga möten, lära sig tala om viktiga händelser i livet. känna till några franska poeter, läsa och skriva egna dikter på målspråket, veta vilka högtider man firar i Frankrike och vanliga fraser därmed.

Bilda passé composé med avoir och être, adjektivets komparation för högre korrekthet.

Planerad tid: v. 5- 10 vt-16.

Innehåll

Arbetssätt: Gemensamma genomgångar av texter, innehåll och uttal. Enskilt och parvis arbete med övningar, ord och fraser. Läxor på lämpligt innehåll, t,ex, ord och fraser för att kunna tala och skriva om innehållet i kapitlen. Muntliga övningar och presentationer av innehåll i texter, dialoger och egna sammanfattningar av uppgifter. Skriftliga svar på uppgifter och längre, sammanfattande texter med inlärt och nytt innehåll. Skrivande av egna dikter. Grammatiskt prov.

Matriser

M2
Moderna Språk 7-9, franska.

E
C
A
Läsa
Att förstå texter och dialoger i olika sammanhang.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter.
Att förstå texter och dialoger i olika sammanhang t.ex. internet och andra medier.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta relevanta detaljer i texter.
Eleven kan med hjälp av språkliga strategier förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta relevanta detaljer i texter.
Att kunna förstå skyltar och turistinformation.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och kan använda sig av informationen.
Skriva
Att kunna skriva texter i olika former.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och i huvudsak sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt begripligt och sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande.
Att kunna anpassa skriftspråket efter syfte och mottagare.
Eleven uttrycker sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Att lära sig olika grammatiska strukturer i målspråket.
Eleven är medveten om korrekta grammatiska strukturer och kan i viss mån tillämpa dem.
Eleven kan relativt väl använda grammatiska strukturer.
Eleven kan väl använda grammatiska strukturer.
Muntlig produktion
Att göra sig förstådd i tal.
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig varierat, tydligt och sammanhängande.
Att föra en dialog.
Eleven uttrycker sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttal och intonation.
Eleven behärskar basala uttalsregler och talar tydligt.
Eleven uttrycker sig i huvudsak flytande.
Eleven har ett bra uttal och en god intonation.
Lyssna och förstå
Att förstå talat språk från läraren, hörövningar och pararbete i klassrummet.
Eleven kan förstå det mest väsentliga innehållet i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå såväl helhet som väsentliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Att förstå ord i t.ex. film och sånger.
Eleven kan uppfatta enkla ord i sammanhanget
Eleven kan uppfatta det huvudsakliga innehållet.
Respons
Eleven kan visa med ord och mimik att man förstått innehållet.
Eleven kan ge kortfattade redogörelser av innehållet.
Eleven kan ge utvecklade redogörelser av innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: