Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, år 5, "Tal i bråkform och decimalform"(ht-15)

Skapad 2016-02-02 12:56 i Jutarumsskolan Halmstad
Arbetet ska leda till en ökad förståelse för tal i bråkform och i decimalform. Eleverna ska förstå att bråkuttrycket är ett tal, inte två tal som delas med ett bråkstreck. De ska lära sig mer om hur de kan jämföra tal i bråkform och de kan räkna ut en del av ett antal. Eleverna kommer prova på att göra omvandlingar mellan tal i bråkform och tal i decimalform.
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Syftet med arbetsområdet är att utveckla en god förståelse för tal i bråkform och tal i decimalform. Eleverna ska förstå att bråkuttrycket är ett tal, inte två tal som delas av ett bråkstreck. De ska få lära sig hur man jämför tal i bråkform med varandra och hur man kan räkan ut en del av ett antal. Avslutningsvis ska eleverna också lära sig att omvandla tal i bråkform och tal i decimalform. 

Förmågorna vi tränar på:

  • kommunikativa och resonemangsförmågan - föra och följa matematiska resonemang,
  • begreppsliga förmågan - använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

 

 

 

Centralt innehåll för årskurs 4-6:

Ur det centrala innehållet:

  • Rationella tal och deras egenskaper.
    Tal i bråkform- och decimalform och deras användning i vardagliga situatione

Bedömning

Under arbetsområdet kommer du utveckla kunskaper om:

  • tal i bråkform
  • att räkna ut del av antal
  • att jämföra tal i bråkform
  • samband mellan tal i bråkform och decimalform

Eleverna kommer bl.a. få visa sina kunskaper genom att genomföra Mattekollen 1, 2 och 3. Genomföra hemuppgifter som utgår från pågående arbete med aktuella begrepp.

Det kommer förkomma oförberedda diagnoser, med syfte att kartlägga och synliggöra starka och svaga delar i arbetsområdet. Mot slutet av arbetsområdet kommer eleverna få visa vad de ha lärt sig skriftligt på ett prov.

 

Arbetssätt och aktuella begrepp:

Undervisningen är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö där eleverna förväntas delta aktivt efter var och ens förutsättningar och förmåga. Lärarna varierar arbetssätten för att möjliggöra lärandet i flera situationer. Vi använder olika metoder och skapar situationer för detta exempelvis genom EPA (enskilt, par, alla) och att tänka, reflektera och diskutera i grupp. Vi modellar för eleverna och ger dem verktyg för att utvecklas så långt som möjligt. Lärarna varierar gruppindelningar och inventerar elevernas förkunskaper och intressen för att skapa situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor, exempelvis genom att resonera och lösa problem tillsammans.

Under arbetets gång kommer vi arbeta med praktiska uppgifter genom att t.ex. spela spel om bråk, träna begrepp och förståelse med elevspel på Ipad, se väl valda faktafilmer från youtube allt med ett syfte att utveckla och förbättra allas kunskaper om tal i bråkform och tal i decimalform.

Genomföra hemuppgifter som utgår från pågående arbete med aktuella begrepp. I hemuppgifterna finns även en del med extra utmaningar för de som vill utmana sig extra mycket.

Enskilt arbete i läromedlet "Koll på matematik 5A"(Sanoma förlag).


Grundläggande begrepp
: andel, nämnare, täljare, bråk, bråkstreck, del an antal, del av helhet, tal i bråkform, tal i decimalform....

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: