Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeten jorden

Skapad 2016-02-02 13:24 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Geografi
Geografi handlar om hur jorden ser ut, varför den ser ut som den gör och hur människan påverkar och påverkas av den.

Innehåll

Mål för elev

Du ska undersöka hur naturen och männsikor påverkar jorden samt vilka konsekvenser det får för natur och människor.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Innehåll

 • Klimat & vegetation
 • Klimatförändringar: orsaker och konsekvenser 

Här är begrepp som hör till arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Genomförande

Film, genomgånga, övningar och informationssökning.

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom:

 • Redovisningar (film/presentation)
 • Skriftliga uppgifter

Matriser

Ge
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Geografi
Förmågan att förklara orsaker och konsekvenser
Du kan förklara några orsaker till och konsekvenser av att jordens klimat är som det är och till klimatförändringar. Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du kan förklara flera orsaker till och konsekvenser av att jordens klimat är som det är och till klimatförändringar. Dessutom kan du ge olika exempel från olika delar av jorden till dina förklaringar. Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du kan förklara flera orsaker till och konsekvenser av att jordens klimat är som det är och till klimatförändringar. Du förklarar i flera led, utifrån olika perspektiv Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografi
Förmågan att använda begrepp
Du kan förklara och använda några viktiga begrepp. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan förklara och använda flera viktiga begrepp. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan förklara och använda de flesta viktiga begreppen i arbetsområdet. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: