Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2016-02-02 13:42 i Simrislundsskolan Simrishamn
I det här arbetsområdet får du lära dig om världsdelen Europa.
Grundskola 5 Svenska Geografi
I det här arbetsområdet får du lära dig om världsdelen Europa.

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Konkretisering av syfte

I det här arbetsområdet ska du få läsa och lära dig om världsdelen Europa:

 • olika naturtyper i Europa
 • berg, floder och slätter i Europa
 • hur naturen ser ut i Europas olika regioner
 • hur befolkningen lever och arbetar i Europas olika regioner
 • hur länder i Europa samarbetar i den europeiska unionen EU
 • vad länder och städer i Europa heter och var de ligger
 • hur du kan jämföra olika länder bl a med hjälp av tabeller, kartor och fakta
 • arbeta med ett speciellt land som du själv väljer

Arbetssätt / Undervisning

Under det här arbetsområdet kommer du att få:

 • arbeta med olika läromedel 
 • delta i genomgångar
 • titta på film
 • arbeta på egen hand samt i grupp.

Bedömning / Dokumentation

Du bedöms enligt punkterna i matrisen. Bedömningen görs under lektionerna, läxförhör samt vid redovisning av ett land du valt. Bedömningen dokumenteras i Unikum.

Matriser

Sv Ge
Geografi

Europa

Nivå 1
Nivå 2
Natur- och kulturlandskap
Du kan med hjälp beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Använda geografiska begrepp
Du har viss kunskap att använda geografiska begrepp.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använda kartor och andra källor
Du har viss kunskap att använda kartor och andra källor för att undersöka omvärlden. Du har viss förmåga att diskutera hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett i huvudsak fungerande sätt sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett i huvudsak fungerande sätt hur olika källor kan användas.
Namngeografi
Du har viss kunskap om geografiska namn i Europa. Du har viss förmåga att beskriva och jämföra var saker ligger och hur stora de är.
Du har grundläggande kunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför med viss säkerhet var saker ligger och hur stora de är.
Levnadsvillkor
Du har viss förmåga att diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du kan med hjälp ge förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: