Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kanin och Igelkott

Skapad 2016-02-02 14:16 i Skattkistan Örebro
Vi kommer utifrån Kanin och Igelkotts kompisböcker och barnens egna erfarenheter jobba med hur man är en bra kompis, respekterar varandra och bemöter andra på ett bra sätt.
Förskola
Kanin och Igelkott hjälper oss med hur vi ska vara mot varandra och hur man är en bra kompis och skapar glädje!

Innehåll

Det behöver bli tydligare för barnen hur man är en bra kompis och att man är snäll mot alla, hur man bemöter varandra och gör andra glada. Alla är olika och ska respekteras för det.
Syfte

Vi kommer jobba med detta för att ge barnen redskap som de kan använda sig av och utveckla hela livet. 

 

Mål

Målet är att barnen:
-ska veta hur man beter sig på ett bra sätt gentemot varandra
-få mer förståelse för att alla är olika och har olika förutsättningar
-lyssnar bättre på andra
-i vissa fall kan reda ut ett bråk utan frökens hjälp

- kan se att en kompis behöver hjälp eller är ledsen och trösta/ muntra upp om det behövs

-vågar försöka gå emellan om någon gör nåt dumt/säger nåt dumt mot någon annan

- kunna använda ordet stopp och andra stoppord och kunna ta emot det på ett bra sätt

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Arbetssätt

 

 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: