Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva och tala åk 1

Skapad 2016-02-02 14:31 i Håksbergs skola Ludvika
Under året arbetar vi läs- och skrivinlärning och att tala inför grupp.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Det är viktigt att lära sig att läsa. Då kan du läsa olika böcker, skyltar och texten på TV. Du kommer att få lyssna på spännande sagor och själv läsa olika böcker som du väljer själv.

Du kommer att få lära dig alla bokstäverna i alfabetet så att du kan skriva en egen saga.

Vi ska träna på att tala i grupp och inför hela klassen.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

LÄSA
Du ska lära dig:
- veta var ljudet hörs i ordet t ex o i sol.
- vilket det första ljudet är i ett ord (t ex s i sol).
- att ljuda ihop ord t ex m-u-s= mus
- namnge bokstäverna och koppla dem till rätt språkljud
- läsa enkla ordbilder t ex jag, du, kan, och, men, har, är
- läsa enkel text 
- att berätta vad du har läst

SKRIVA
Du ska lära dig:
- kunna forma stora och små bokstäver på rätt sätt
- skriva enkla ljudenliga ord t ex sol, val, mus
- kunna skriva enkla berättelser/dagbok

TALA/LYSSNA
Du ska lära dig:
- att berätta om vardagliga händelser inför en grupp
- att förstå en enkel muntlig instruktion

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Hur ska vi lära oss detta?

LÄSA
För att lära dig detta ska du:
- arbeta med Tuttifrutti där vi arbetar med alla bokstäver och dess ljud, lyssnar var i ord de finns etc.
- få läsläxa varje vecka
- berätta om innehållet i din läsläxa
- lyssna på högläsning
- arbeta med olika material t ex Läsförståelseblad, läskort
- spela spel, språklekar, dataprogram

SKRIVA
För att lära dig detta ska du:
- öva på bokstävernas former enligt arbetsschema
- öva att skriva bokstäverna på whiteboardtavlan
- arbeta med olika arbetsmaterial t ex korsord, häften
- skriva enkla texter

TALA/LYSSNA
För att lära dig detta ska du:
- berätta om olika saker vid t ex visning och samlingar
- visa att du kan ta och ge en enkel instruktion

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Vad som kommer att bedömas:


Du kommer att bedömas utifrån ditt arbete i dina böcker, hur du berättar om något du varit med om inför en grupp och hur du läser en text för mig.

Du kommer också att bedömas utifrån olika tester exempelvis "vad kan du höra", H4 lästest.


Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SvA   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • SvA   3
  Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
 • SvA   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
 • SvA   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SvA   3
  Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.

Hur du får visa vad du kan:

Du får läsa en enkel bok för mig.
Du får skriva enkla ord och texter.
Du får berätta inför gruppen.
Du får visa att du kan ge och att du förstår en muntlig instruktion.

Matriser

Sv SvA
SKRIVA år 1

På väg
Bra
Superbra
Forma bokstäverna
 • Sv   3
Du formar bokstäverna på ditt eget sätt.
Du formar alla bokstäverna vi gått igenom på rätt sätt.
Du formar alla bokstäverna vi gått igenom på rätt sätt. Du skriver även bokstäverna rätt på raden.
Bokstävernas namn och ljud
 • Sv  1-3
Du känner igen några av de bokstäver vi gått igenom och kan tala om vad de heter.
Du känner igen alla de bokstäver vi har gått igenom. Du kan tala om vad de heter men är osäker på vissa bokstävers ljud.
Du känner igen alla de bokstäver vi har gått igenom. Du kan namnge dem och vet hur de låter.
Skriva ord
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan skriva av ord från tavlan eller ett papper.
Du försöker skriva ord själv genom att lyssna dig fram
Du skriver ord själv genom att lyssna dig fram.
Berätta med hjälp av skriven text
 • Sv   3
 • Sv   3
Du beskriver en bild med enstaka ord.
Du beskriver en bild med en hel mening.
Du beskriver en bild med flera meningar.
Skriva meningar
 • Sv   3
Du skriver alla orden i en följd och glömmer att göra mellanrum mellan orden.
Du skriver tydligt med mellanrum mellan orden.
Du skriver tydligt med mellanrum mellan orden. Dina meningar börjar med stor bokstav och avslutas med punkt.
Skriva till någon annan
 • Sv   3
 • Sv   3
Det är svårt för någon annan att läsa/förstå vad du har skrivit.
Det går bra att läsa vad du skrivit men det är svårt att förstå ditt budskap.
Det går bra att läsa din text och ditt budskap framgår tydligt.

Sv SvA
LÄSA år 1

På väg
Bra
Superbra
Läsa ord och ordbilder
 • Sv   3
Du känner igen de ordbilder vi tränat på.
Du ljudar ihop enkla, korta ord av bokstavsljud som vi har tränat på, ex sa, sol, mos.
Du läser med både helordsläsning och genom att ljuda ord.
Läsförståelse
 • Sv   3
Med stöd av en vuxen eller en kompis kan du förstå det du läser.
Du läser en hel mening och förstår vad det står.
Du kan läsa ett helt stycke elevnära text och förstå handlingen.
Att minnas vad vi läser
 • Sv   3
 • Sv   3
Du har svårt att komma ihåg vad du läst.
Du visar att du kommer ihåg något av det du läst genom att svara på stödfrågor eller rita en bild som passar till texten.
Du visar att du kommer ihåg vad du läst genom att själv återberätta.
Ge omdömen om en text
 • Sv   3
Du kan med stöd av en vuxen eller en kompis ge ett omdöme om texten du läst.
Du kan själv tala om vad du tycker om texten du läst.
Du kan tala om vad du tycker om texten du läst, och motivera varför du tycker så.

Sv SvA
PRATA och LYSSNA år 1

På väg
Bra
Superbra
Våga prata
 • Sv   3
Du vågar prata med/läsa för kompisen brevid dig när ni gör kompisarbeten.
Du vågar prata i/läsa för en grupp.
Du vågar prata/läsa inför hela klassen.
Berätta så att andra förstår
 • Sv   3
Du kan berätta om något du har varit med om, men det är svårt för andra att förstå vad du menar.
Du kan berätta något du har varit med om så att andra förstår vad du menar.
Du berättar på ett sätt så att ditt budskap tydligt framgår. Det du berättar hör till ämnet.
Lyssna på andra
 • Sv   3
Du gör ibland egna saker så att du glömmer att lyssna på den som pratar/läser högt.
Du är tyst och lyssnar koncentrerat på den som pratar/läser högt, utan att göra annat samtidigt.
Du visar att du är en god lyssnare genom att titta på den som pratar/läser. Du kan ställa bra frågor eller ge ett guldkorn efteråt.
Följa muntliga instruktioner
 • Sv   3
Du behöver ibland höra en instruktion många gånger innan du förstår vad du ska göra. Det går bäst när du får instruktionen enskilt.
Du förstår vad du ska göra när fröken förklarar. Om du inte förstår så frågar du.
Du förstår (eller frågar om du inte förstår) och utför instruktionen på rätt sätt utan att göra någonting annat också.
Vänta på sin tur
(finns med som punkt i Ludvikas retorikplan)
Du glömmer ofta att räcka upp handen när du vill säga något. *eller:* Du räcker upp handen men har svårt att vara tyst medan du väntar på din tur. Det händer ofta att du avbryter när en annan person pratar.
Du räcker för det mesta upp handen när du vill säga något och väntar på din tur innan du pratar. Ibland avbryter du när en annan person pratar.
Du räcker upp handen och väntar på din tur. Du avbryter inte när en annan person pratar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: