Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medetiden

Skapad 2016-02-02 15:09 i Garpenbergs skola Hedemora
Arbete med tidsperioden medeltiden (ca:1050-1520).
Grundskola 4 – 5 Historia

Det var en gång en tapper riddare som bodde i ett kungarike” Så börjar en del gamla sagor och ofta utspelade de sig på medeltiden. Vi kommer att läsa om hur vanligt folk levde på medeltiden och du kommer också få bekanta dig med mäktiga personer och hemska händelser. För medeltiden var en orolig tid. Under medeltiden fanns många riken som styrdes av kungar och drottningar och Sverige blev ett Kungarike med kyrkor slott och städer Så välkommen till Medeltiden. Riddarnas tid.

Innehåll

Arbetets innehåll

 

Vi kommer att läsa tillsammans, enskilt och i grupp och diskutera det vi läst. Svara på frågor i arbetshäftet och diskutera svaren. Titta på film och tillsammans reflektera över vad vi sett.

Vi kommer att arbeta med:

  • böndernas liv
  • kyrkan och kristendomen
  • mirakel, helgon och klostren
  • staden och köpmännen
  • fest och nöjen
  • nöd och hemska sjukdomar
  • lag, ordning och makt
  • de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder

Avsnitt 2

Uppgifter

Matriser

Hi
Medeltiden år 4

Till vänster i matrisen finns de olika förmågorna i historia samt en förmåga i religion och tre i svenska. De olika nivåerna betecknar hur långt du har kommit i din utveckling. Du gör först en bedömning av dina kunskaper och förmågor och därefter gör jag som lärare min bedömning.
Nivå 1
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 6
Nivå 2
Nivå 3
Historia
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har grundläggande kunskaper om medeltiden. Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du har goda kunskaper om medeltiden. Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du har mycket goda kunskaper om medeltiden. Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Historia
Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utveclingslinjer.
Du har viss kunskap om viktiga händelser och personer på medeltiden.
Du har goda kunskaper om viktiga händelser och personer på medeltiden.
Du har mycket goda kunskaper om viktiga händelser och personer på medeltiden.
Du kan berätta något om migrationen och handeln under medeltiden.
Du kan berätta om migrationen och handeln under medeltiden.
Du kan berätta om migrationen och handeln under medeltiden och jämföra den med nutiden.
Förmågan att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
Du kan föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av medeltiden
Du kan föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av medeltiden.
Du kan föra välutvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av medeltiden.
Förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Du har lite kunskap om historiskt källmaterial och hur man kan använda det.
Du har viss kunskap om historiskt källmaterial och hur man kan använda det.
Du har kunskap om historiskt källmaterial och hur man kan använda det.
Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Du har viss kunskap om historiska begrepp.
Du har kunskap om historiska begrepp.
Du har god kunskap om historiska begrepp.
Religion
Förmågan att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Du kan till viss del berätta om hur kristendomens införande förändrade livet för människorna på medeltiden.
Du kan berätta om hur kristendomens införande förändrade livet för människorna på medeltiden.
Du kan berätta och föra resenemang om hur kristendomens införande förändrade livet för människorna på medeltiden.
Svenska
Läsa faktatexter
Du kan till viss del förstå det lästa i faktatexterna om medeltiden.
Du förstår stora delar av det lästa i faktatexterna om medeltiden.
Du har god förståelse för det lästa i faktatexterna om medeltiden.
Skriva faktatexter och skönlitterära texter
Du behöver stöd med strategier för hur du ska skriva olika texter.
Du har vissa strategier för att skriva olika texter. kan ibland behöva ett visst stöd.
Du har goda strategier för att skriva olika texter.
Skapande av texter där ord och bild samspelar
Du illustrerar dina texter ibland med bilder.
Du gör bilder till till dina texter som ofta samspelar med textinnehållet.
Dina texter illustreras alltid av passande blider.

Hi
Medeltiden år 4

Till vänster i matrisen finns de olika förmågorna i historia samt en förmåga i religion och tre i svenska. De olika nivåerna betecknar hur långt du har kommit i din utveckling. Du gör först en bedömning av dina kunskaper och förmågor och därefter gör jag som lärare min bedömning.
Nivå 1
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 6
Nivå 2
Nivå 3
Historia
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har grundläggande kunskaper om medeltiden. Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du har goda kunskaper om medeltiden. Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du har mycket goda kunskaper om medeltiden. Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Historia
Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utveclingslinjer.
Du har viss kunskap om viktiga händelser och personer på medeltiden.
Du har goda kunskaper om viktiga händelser och personer på medeltiden.
Du har mycket goda kunskaper om viktiga händelser och personer på medeltiden.
Du kan berätta något om migrationen och handeln under medeltiden.
Du kan berätta om migrationen och handeln under medeltiden.
Du kan berätta om migrationen och handeln under medeltiden och jämföra den med nutiden.
Förmågan att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
Du kan föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av medeltiden
Du kan föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av medeltiden.
Du kan föra välutvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av medeltiden.
Förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Du har lite kunskap om historiskt källmaterial och hur man kan använda det.
Du har viss kunskap om historiskt källmaterial och hur man kan använda det.
Du har kunskap om historiskt källmaterial och hur man kan använda det.
Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Du har viss kunskap om historiska begrepp.
Du har kunskap om historiska begrepp.
Du har god kunskap om historiska begrepp.
Religion
Förmågan att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Du kan till viss del berätta om hur kristendomens införande förändrade livet för människorna på medeltiden.
Du kan berätta om hur kristendomens införande förändrade livet för människorna på medeltiden.
Du kan berätta och föra resenemang om hur kristendomens införande förändrade livet för människorna på medeltiden.
Svenska
Läsa faktatexter
Du kan till viss del förstå det lästa i faktatexterna om medeltiden.
Du förstår stora delar av det lästa i faktatexterna om medeltiden.
Du har god förståelse för det lästa i faktatexterna om medeltiden.
Skriva faktatexter och skönlitterära texter
Du behöver stöd med strategier för hur du ska skriva olika texter.
Du har vissa strategier för att skriva olika texter. kan ibland behöva ett visst stöd.
Du har goda strategier för att skriva olika texter.
Skapande av texter där ord och bild samspelar
Du illustrerar dina texter ibland med bilder.
Du gör bilder till till dina texter som ofta samspelar med textinnehållet.
Dina texter illustreras alltid av passande blider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: