Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2016-02-02 16:23 i Hälsingbergsskolan Falun
Ett svenska arbete som ska stimulera ditt läs och skrivintresse.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Konkreta mål

 • träna din förmåga att läsa med flyt
 • träna din skrivförmåga och skrivteknik
 • träna stavning och att använda skiljetecken
 • träna läsförståelse och att tolka en text
 • bearbeta dina texter, ge och ta respons
 • träna språkliga strategier för att minnas och lära (tankekartor, stödord)

Arbetssätt

 • bokläsning, högläsning,
 • skriva olika typer av texter för att träna din skrivförmåga och skrivteknik
 • träna stavning och att använda skiljetecken, Veckans ord, Röda tråden och elevspel på data
 • träna på att ge och ta respons på skrivna texter samt använda responsen
 • träna läsförståelse
 • träna på att skriva faktatexter i olika sammanhang efter tankekartor/stödord

Bedömning

Jag kommer att bedöma under arbetets gång genom b la analys av skriftlig produktion, din läsförmåga (läsa med flyt, läsförståelse). Vid bedömningen kommer jag att använda mig av matrisen Svenska åk 5.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: