Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 8: Skriva novell

Skapad 2016-02-02 21:03 i Öjersjö Brunn Partille
Att byta perspektiv med utgångspunkt av boken " Om det var krig i Norden"
Grundskola 7 – 9 Svenska
Din novell ska handla om att du ska träna på att byta perspektiv och föreställa dig att du är på flykt pga krig, naturkatastrof, politisk åsikt, hungersnöd, sexuell läggning, minoritetsbefolkning etc.

- Till hjälp kan du ex. använda dig av tidningsartiklar, om du vill få inspiration till ditt skrivande, om du ex. väljer att vara på flykt undan krig.

- Ex. på rubrik: " Om det var krig i Norden"

Innehåll

Elevdel

Lgr11

Matriser

Sv
Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva (novell)

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en novell.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en novell.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en novell.
Innehåll
Eleven skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Eleven skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel. Novellen är i huvudsak samman- hängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Novellen är samman-hängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Novellens dramaturgi är komplex. Novellen är samman-hängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av novellen.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: