Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets början

Skapad 2016-02-02 22:35 i Figeholmskolan Oskarshamn
Big Bang och andra skapelsteorier
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Vi kommer att lära oss om hur vetenskapsmännen ser på hur Jorden har bildats genom Big Bang . Vi kommer också att lära oss om andra teorier såsom skapelseberättelsen från Kristendomen. Hur den tänker sig att allt uppstått.

Vi kommer att följa utvecklingen av djur och växter,  från det första livet i havet till ryggradsdjurens och däggdjurens utveckling. Vi stannar när dinosaurierna gör intåg.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Syfte - Förmåga/förmågor

Genom undervisningen ska eleven få möjligheten att:

- lära sig om livets utveckling på jorden.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Kunskapskrav

Du ska:

- kunna berätta med egna ord om Big Bang och hur Jorden bildades
- kunna berätta om Skapelseberättelsen enligt Kristendomen och andra religioner ,
- kunna berätta om hur det första livet uppstod i haven och på land med hjälp av bildstöd

- ska kunna orientera dig på en tidslinje.

Undervisningen

Vi kommer att:

- läsa faktatexter .

- se på pedagogiska filmer.

- skriva egna faktatexter och illustrera dessa.

- göra en tidslinje.

- titta på fossiler.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Bedömning

Jag tittar på hur aktiv du är under lektionerna samt dina egna faktatexter.

Du kommer också att få ett enklare skriftligt test där jag vill se vad du kommer ihåg av undervisningen .

Du kommer att få berätta med egna ord om det du lärt dig om hur Jorden och livet på Jorden bildats. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: