Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La chambre

Skapad 2016-02-02 23:13 i Djupedalskolan Härryda
Kunna förstå och göra rumsbeskrivningar.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Comment est ta chambre? Où est-ce que tu mets tes vêtements? Tu as un canapé dans ta chambre? Quelle est ta chambre de rêve..? Et si on va à IKEA, qu'est-ce que tu acheteras?

I det här arbetsområdet kommer du att förstå rumsbeskrivningar och kunna tala om ditt eget rum och inredning.

Innehåll

MÅL

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

BEDÖMNING

Du visar dina kunskaper den 3 mars

när du beskriver ditt rum/ditt drömrum muntligt i din färdiga film  (eller skriftligt till bild)

när du gör hörförståelse- och läsförståelsetest kopplat till området rumsbeskrivningar

...samt löpande under arbetsområdet i läxförhör och aktivt arbete.

REFLEKTION

Välj minst tre av följande meningar och skriv din reflektion om detta arbetsområde utifrån dem.

  • I det här arbetsormådet lärde jag mig ...
  • Jag blev förvånad över...
  • Jag blev intresserad av ...
  • Det jag tycker bäst om det här arbetsområdet var ...
  • En sak som jag inte är säker på är ...
  • Efter det här arbetsområdet känner jag...
  • Jag skulle ha fått ut mer av det här arbetsormådet om ...
  • Det mest användbara jag tar med mig från det här arbetsområdet är ...
  • Den viktigaste saken som jag vill veta mer om är ...

   

Matriser

M2

Matris La chambre.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsförståelse
Jag förstår enstaka ord och meningar men förstår inte sammanhanget.
Jag förstår inte alla ord men kan ändå förstå mycket av textens innehåll.
Jag förstår så mycket av innehållet att jag kan besvara de flesta frågorna
Jag förstår i princip allt i texten. Jag kan besvara frågor som rör både detaljer och helhet.
Hörförståelse
Jag uppfattar något men det mesta är obegripligt
Jag fattar lite av det som sägs och visar detta genom att besvara frågor om innehållet
Jag förstår så mycket att jag kan besvara de flesta frågorna om innehållet.
Jag förstår i princip allt som sägs och kan med lätthet besvara frågor.
Muntlig presentation
Jag har svårt att göra mig förstådd,mitt uttal har stora brister. Jag läser bara innantill.
Jag gör mig förstådd genom att använda stödord. Mitt uttal är ganska bra. Jag pratar i ganska korta meningar.
Jag har ett ganska brett ordförråd och ett fåtal stödord till hjälp. Jag har med detaljer och beskrivningar(adjektiv). Jag använder sambandsord som et ,mais och prepositioner så att mitt tal blir sammanhängande. Jag gör enstaka uttalsfel men de stör inte begripligheten.
Jag talar tydligt, mycket och fritt om mitt ämne. Jag varierar meningarna och använder ett stort ordförråd inom området. Jag behärskar grammatiken t.ex prepositonsuttrycken och adjektivböjning. Jag har ett gott uttal.
skriva
Min text är inte sammanhängande och begriplig. Jag använder t ex ord som inte finns i franskan.
Jag kan skriva en kort sammanhängande text som är begriplig. Jag gör många grammatiska fel men det påverkar inte förståelsen.
Jag skriver en längre sammanhängande beskrivning av mitt rum och har med en del detaljer i inredningen. Jag varierar meningarna ( il y a, je vois..) Det finns gott om adjektiv och prepositioner.
Jag skriver en längre text, utbyggd med fler detaljer och förklaringar. Jag uttrycker mig säkert och varierat. Trots att jag använder ett avancerat språk gör jag få grammatislka fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: