Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material

Skapad 2016-02-03 08:19 i Ekhagaskolan Mölndals Stad
Ett arbetsområde kring material framställning och återvinning.
Grundskola 7 – 9 Teknik Kemi

Material, ämnen vi tillverkar saker av. Vissa material har funnits i tusentals år, andra uppfanns på ett laboratorium.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi kommer att lära oss hur olika material framställs och hur man återvinner dem. Detta för att förstå hur viktigt det är att spara på jordens resurser.

Kopplingar till läroplan

  • Ke  7-9
    Kemin i vardagen och samhället Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  • Tk  7-9
    Tekniska lösningar Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  • Tk  7-9
    Teknik, människa, samhälle och miljö Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att arbeta aktivet i grupp under arbetspassen och vid redovisningstillfället.

Viktigt att du har kunnat svara på frågor om materialet.

Exempel på frågar:

Vad är Materialet  glas?  papper? plast ? eller tyg?

framställning, Användning, Vilka olika sort finns det, för och nackdelar, Sedan (återvinns eller återanvändas), hur miljö påverkas vid framställning och efteranvändning mm.

Matriser

Tk Ke
Material och livscykelanalys

E
C
A
Teknik
Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall vid någon industriell process.
Du kan för **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du kan för **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du kan för **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Teknik
Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling. (livscykelanalysen)
Du kan föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Kemi
Kemiska processer vid framställning och återvinning av olika material. Livscykelanalysen. (livscykelanalysen)
Du undersöker några kemiska processer i vardagen och samhället och beskriver då **enkelt idenifierbara** samband och **ger exempel på** materiens kretslopp.
Du undersöker några kemiska processer i vardagen och samhället och beskriver då **komplexa** samband och **förklarar** och **visar på samband mellan** materiens kretslopp.
Du undersöker några kemiska processer i vardagen och samhället och beskriver då **komplexa** samband och **förklarar** och **generaliserar kring** materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: