Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 8 - The USA

Skapad 2016-02-03 08:44 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
A planning based upon section 4 'The USA' in Wings 8.
Grundskola 8 Engelska

This lesson plan is based upon section 4 - Wings 8. We will work with the theme of the USA, both by using the book and by using other sources.

 

We will:

1) Read and listen to different areas (such as American history, geography, politics, sports, holidays and traditions, life as an American teenager, famous places, people and events and so on) which has to do with the USA. 

2) Work with assignments in Wings 8 Red relating to the theme of the USA

3) Read American literature

4) Possibly, work on a project with American students

 

The theme will end with the assignment: Group discussion.

In small groups you will discuss topics about different aspects of the USA that we have worked with during our lessons. You will both show me what you know about these aspects as well as your ability to discuss in English.

Uppgifter

  • Important events in American history

Matriser

En
Group discussion: Aspects of the USA

F
E
C
A
Redogöra, diskutera & agera
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda material
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Uttrycka sig muntligt
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Diskutera & jämföra
Har ej ännu nått godkänd nivå
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: