Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling 6 A, vt 16

Skapad 2016-02-03 09:51 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Biologi Kemi Fysik

Hållbar utveckling? Vad är det? Hur påverkar vårt samhälle jorden och dess natur? Vad är bäst av fossila bränslen och förnyelsebar energi och varför?

Innehåll

Till dig som elev

Vi arbeta med ett tema som heter "Hållbar utveckling". I detta temat kommer vi att ta upp hur människans beroende och påverkan av naturen innebär för hållbar utveckling och vårt ansvar när vi nyttjar jorden. Vi kommer ta upp och diskutera fossila och förnyelsebara bränslen, materiens kretslopp, enrgins oförstarbarhet och flöde.

Matriser

Fy Bi Ke
Hållbar utveckling år 6, ht 14

E
C
A
Arbetssätt
Hur du använder olika typer av källor för att få fram fakta och hur du använder dina nya kunskaper
 • Bi  E 6
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Du kan ta fram fakta och använder olika källor. Du kan även föra enkla resonemang utifrån den fakta du har hittat.
Du kan ta fram fakta och använder olika källor. Du kan även föra utvecklade resonemang utifrån den fakta du hittat.
Du kan ta fram fakta och använder olika källor. Du kan även föra väl utvecklade resonemang utifrån den fakta du har hittat.
Metod
Hur du dokumenterar dina nya faktakunskaper
 • Bi  E 6
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Du kan göra enkla dokumentationer av dina nya kunskaper i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina nya kunskaper i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina nya kunskaper i text och bild.
Kemi i vardagen
Hur du kan resonera kring luft och vatten samt naturliga förlopp som tex förbränning
 • Ke  E 6
Du kan göra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Kemin i mat, bränslen och andra produkter
 • Ke  E 6
Du bygger dina resonemang kring tex mat, bränslen och kemikalier delvis på fakta kunskaper och kan relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
Du bygger dina utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tex mat, bränslen och kemikalier på fakta kunskaper och kan relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
Du bygger dina utvecklade och väl underbyggda resonemang kring tex mat, bränslen och kemikalier på fakta kunskaper och kan relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
Fysik
Energiomvandling
 • Fy  E 6
Du kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Hantering av fakta
 • Fy  E 6
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Biologi
Hållbar utveckling
 • Bi  E 6
Du kan resonera kring enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan resonera kring enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan resonera kring enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Människans beroende av miljön
 • Bi  E 6
Du kan ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: