Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd år 4

Skapad 2016-02-03 09:58 i Hovhultsskolan Uddevalla
Pedagogisk planering för slöjd årskurs 4.
Grundskola 4 Slöjd

Planering av terminens slöjdarbete i år 4. Trä- och metallslöjd och textilslöjd.

Innehåll

Syfte och förmågor

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

Följande förmågor kommer vi att arbeta med i slöjden:

Analys förmåga - Överväga olika lösningar.


Kommunikativ förmåga- Värdera resultat.


Informationshantering-Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet


Begreppsförståelse- Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.


Metakognitiv förmåga- Utveckla ideer, framställa föremål och värdera resultat

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Arbetssätt och metod

Vi utforskar olika arbetsmetoder i slöjden, både textil- och träslöjd. Vi arbetar med fritt broderi, lär oss att följa en skriftlig instruktion och provar några enkla garntekniker. Vi hyvlar med rubank och putshyvel, arbetar med spikning och spikförsänkning. Den som vill får också prova på att forma plexiglas. Eleven övar även på att planera egna arbeten utifrån en egen idé. När man är färdig med sitt arbete dokumenterar man i en utvärdering.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Elevernas egna idéer är en central del i allt slöjdarbete. Eleven har i alla arbetsområden stort inflytande över innehåll och resultat!

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,

Bedömning

Vi kommer att bedöma ......

 

Analys förmåga - din förmåga att överväga olika lösningar. Leder dina egna förslag ditt slöjdarbete framåt?
Kommunikativ förmåga - din förmåga att värdera ditt resultat. Vad har påverkat resultatet av ditt slöjdarbete?
Informationshantering - din förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt. Vi kommer också att titta på dina skisser och bedöma hur du kan följa en enkel instruktion.
Begreppsförståelse- hur du benämner de material och verktyg vi arbetar med.
Metakognitiv förmåga- hur aktivt du arbetar med slöjdprocessens olika delar; idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av processen.

 

Dokumentation

Elevens arbete dokumenteras kontinuerligt. Planeringar och utvärderingar samlas i elevens egen slöjdmapp. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: