Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kreatives Schreiben

Skapad 2016-02-03 10:56 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
skriver olika typer av texter, använder fantasi och kreativitet (kopplat till tidigare bokprojekt)
Grundskola 4 – 5

 

Vi har jobbat med att skriva olika typer av texter för att använda oss av vår fantasi och kreativitet. Samt för att förstå sig av att skapa någonting med hjälp av språk.

Vi har börjat med en drömresa som vi har lyssnat på och skapat ett passande titelbild. Vidare har vi använd oss av olika vykort och hittad på en egen berättelse. Nästa steg kommer att bli att skapa en egen liten bok, med bild, titel och berättelse. Eleven ska även kunna kategorisera texten, till exempel: science fiktion, romans, fantasi, saga 

Vi har jobbad parallellt med olika rättstavnings- och grammatikregler som var/är kopplade till dem skrivna texter. Vi har även börjad jobba med hur man variera texten för att göra den intressantare.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Återkoppling/ bedömning

Eleverna har skrivit var sin bok. De har valt själv vad boken ska handla om, disignad en framsida samt titelbild, boktitel, skrivit en kort biografi om sig själv och sammanfattad boken på dess baksidan. 

När boken var klar har eleverna presenterad böckerna för varandra muntligt samt get återkoppling till varandra i form av kamratbedömning (two stars and a wish).

Under arbetets förlopp har kontinuerlig bedömning skett med koppling till ovanstående målen.  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: