Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara platser, jordens och människans krafter

Skapad 2016-02-03 11:03 i Britsarvsskolan Falun
Geografi: Hur är jordens inre uppbyggt och hur påverkar det oss på jorden? Varför uppkommer naturkatastrofer och var? Svenska: Faktatexter och muntlig redovisning
Grundskola 7 Geografi Svenska

Geografi : Du kommer att få lära dig om jordens inre och hur det påverkar oss på jorden. Vilka platser på jorden som är sårbara och utsatta för naturkatastrofer. Vilka orsaker och konsekvenser det blir av naturkatastrofer. Svenska: Du kommer att få träna dig i att skriva egna faktatexter och sedan presentera detta muntligt.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

 

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. (geo)

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift. (sv)

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. (sv)

 • söka information från olika källor (…) (sv)

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

 

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet. (geo)

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker. (geo)

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. (geo)

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

 

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 • Konkretisering av mål
 • Målet med undervisningen är att du ska
 •  
 • förstå hur jordens inre är uppbyggt och plattektonik

 • få kunskaper om olika typer av naturkatastrofer, var de förekommer, vad de beror på samt vilka konsekvenser de kan föra med sig.

 • förstå hur du söker information

 • kunna skriva en faktatext

 • kunna förbereda och genomföra en muntlig redovisning

 • Arbetssätt
 • Genomförande
 •  
 • Du kommer att få
 •  
 • se filmer

 • lyssna på genomgångar

 • läsa i lärobok och svara på frågor

 • arbeta i grupp eller enskilt

 • skriva faktatext

 • förbereda muntlig redovisning

 •  
 • Redovisning
 •  
 • förhör

 • skriftlig inlämningsuppgift (faktatext)

 • muntlig redovisning

 • Bedömning
 • Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)
 •  
 •  
 • din förmåga att använda geografiska begrepp (geo)

 • dina kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur (geo)

 • din förmåga att föra resonemang om orsaker och konsekvenser (geo)

 • din förmåga att söka, välja ut och sammanställa information från källor (sv)

 • din förmåga att skriva en faktatext (innehåll, struktur och stavningsregler) (sv)

 • din förmåga att kombinera texter, bilder och ljud i din presentation (sv)

 • din förmåga att förbereda och genomföra muntlig redovisning (sv)

Matriser

Sv Ge
Jordens inre och naturkatastrofer

Jordens inre och naturkatastrofer

Kunskapskraven Lgr 11
>
>>
>>>
geografi
din förmåga att använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt (geo)
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
geografi
dina kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur. (geo)
Eleven har kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
grundläggande
goda
mycket goda
geografi
din förmåga att föra resonemang om orsaker och konsekvenser (geo)
och visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker (…) och konsekvenser
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
svenska
din förmåga att söka, välja ut och sammanställa information från källor (sv)
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor.
avgränsat
relativt varierat
varierat
svenska
din förmåga att sammanställa information och skriva en faktatext (innehåll, struktur och stavningsregler) (sv)
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt fungerande struktur.
enkla enkelt i huvudsak
utvecklade utvecklat relativt väl
välutvecklade och nyanserade välutvecklat väl
svenska
din förmåga att sammanställa information och skriva en faktatext (innehåll, struktur och stavningsregler) (sv)
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
svenska
din förmåga att kombinera texter, bilder och ljud i din presentation (sv)
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
svenska
din förmåga att förbereda och genomföra muntlig redovisning (sv)
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
enkla i huvudsak viss
utvecklade relativt väl relativt god
välutvecklade väl god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: