Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema bokstäver

Skapad 2016-02-03 12:20 i Öjersjö Storegård Partille
Vi kommer att arbeta med bokstäverna i alfabetet och lära oss hur man kan använda dem.
Grundsärskola 1 – 6 Svenska

Vi kommer att arbeta med en bokstav i taget. Vi lär oss att ljuda de olika bokstäverna och hur man kan sätta samman bokstäver och bilda ord. Vi tränar på att använda Ipad och appen skolstil med talsyntes då vi stöter på ord som är svåra att läsa.

Innehåll

LGR 11 Centralt innehåll i årskurs 1-9

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte skriva texter för olika syften och mottagare,
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva ..
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Detta ska vi göra

Vi kommer att arbeta med en bokstav från alfabetet i taget.

I klassrummet går vi igenom hur bokstaven ser ut,( Både gemen och versal) Eleverna får tillverka aktuell bokstav i olika material som vi sedan hänger upp i klassrummet.

Eleverna får uppdrag att känna igen aktuell bokstav då vi är ute i närmiljön alternativt tillverka bokstaven av pinnar eller annat material på skogspromenaden.

Vi sätter ihop bokstäver som vi gått igenom och bildar ord.

Eleverna får hemliga uppdrag som de får avkoda genom att använda appen skolstil med talsyntes. Eller genom att läsa själv (om man kan det)

Det här ska vi bedöma

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
 • Sv  E 6
  Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
 • Sv  C 6
  Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
 • Sv  C 6
  Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
 • Sv  C 6
  Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
 • Sv  A 6
  Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: