Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmera med Scratch

Skapad 2016-02-03 13:14 i Enångers skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Teknik

Under det här arbetsområdet kommer du få lära dig att programmera med hjälp av verktyget scratch.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • Tk
    Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • Tk
    Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Det här ska du som elev lära dig

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna programmera med hjälp av scratch.

Du ska ha planerat inför dinprogrammering och den ska innehålla: 

- en huvudperson/figur

- rörelse

- ljud 

- bakgrunder

- musik

- klädsel

Du ska känna till olika begrepp kopplat till programmering t. ex. variabler, script, bugg, 

Så här kommer vi att arbeta

Vi går igenom grunderan i programmering i scratch med hjälp av filmer.

Under veckan provar du att följa en programmeringsinstruktion och programmerar utifrån den.

Du kommer att få planera ett eget projekt, enskilt eller i grupp.

 

Du ska utvärdera ditt projekt utifrån frågeställningarna:

- Vad går ditt projekt ut på

- Vilka delar har du satt samman i spelet

- Vad har varit svårt/lätt?

- Vad har du lärt dig? 

Vi kommer att bedöma...

din förmåga att:

* följa en instruktion

* planera och genomföra ett arbete och välja olika handlingsalternativ

* utvärdera ditt arbete

Matriser

Tk
Teknik ÅK 4-6

lägre
>
>
högre
Genomföra arbeten
Du har ännu inte visat dina förmågor inom detta område.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
. Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja alternativ
Du har ännu inte visat dina förmågor inom detta område.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Du har ännu inte visat dina förmågor inom detta område.
Du kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör väl utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är t väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: